Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild av ett utsnitt av ett verk av Allgulander

Särskilda uppdrag nov 2020

I november 2020 utlyste Region Gotland 30 särskilda uppdrag där konstnärens blick på pandemin efterfrågades. 130 intresseanmälningar inkom och av dessa tilldelades 35 uppdrag.

Uppdraget var att utveckla en idé, ett verk, ett work in progress eller en produkt som tar avstamp i vår tid just nu. Syftet var att stärka villkoren för skapande och vitalisera kulturutbudet för allmänheten. 

Fria professionella kulturskapare skickade in projektidéer inom bild och form, slöjd, konsthantverk, film, spel, litteratur, dans, musik, teater, cirkus och kulturarv.

Urvalet gjordes av medarbetare på Kulturenheten i samarbete med kulturkonsulenterna och verksamhetsansvarig för Konstmuseet.  I urvalsprocessen vägdes mångfald bland konstområdena samt bredd i målgrupper och idéer in. 

I nedanstående länk kan du se tilldelningen och en kort beskrivning av respektive idé.