Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild av konstverk med olikfärgade fält

Särskilda uppdrag dec 2021

I november 2021 utlyste Region Gotland särskilda uppdrag i syfte att bidra till stärkt konstnärlig integritet och hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland. 101 ansökningar inkom och av dessa tilldelades 30 uppdrag, varav 9 till unga konstnärer.

Kriterierna var bland annat att den sökande skulle vara aktiv och verksam professionell kulturskapare, vara skriven på Gotland och ha möjlighet att visa arbetet på Gotland.
 
Urvalet gjordes av medarbetare på Kulturenheten i samarbete med kulturkonsulenterna.  I urvalsprocessen vägdes mångfald bland konstområdena samt bredd i målgrupper och idéer in. 
 
I nedanstående länk kan du se tilldelningen samt korta beskrivningar av projektidéerna.