Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands samhällsbyggnadskonferens

Den 6 december 2021 anordnades Region Gotlands första samhällsbyggnadskonferens. Den är tänkt att vara ett återkommande forum som tar upp frågor som rör hur Gotlands fysiska miljö planeras, bebyggs och förvaltas.
Missade du konferensen den 6 december som sändes digitalt kan du ta del av den här tillsvidare.
 

Youtube videoYoutube videoYoutube videoYoutube video

 

Agenda

- Samtal om samhällsbyggnad med Thomas Olsson, vice ordförande i Gotlands Byggmästareförening.
 
- Presentation av några av Region Gotlands hållbarhetsprojekt inom samhällsbyggnad.
 
- Förvaltningsdirektörerna Johan Åberg och Patric Ramberg beskriver hur vi arbetar med frågor inom samhällsbyggnad, och hur vi jobbar för att förbättra vår process för boende, besökare och företagare. 
 
- Frågestund om samhällsbyggnad.
 

Tankar eller reaktioner?

Vi vill gärna höra vad du tyckte om konferensen. Har du tankar eller förslag på vad vi ska ta upp på nästa samhällsbyggnadskonferens så kontakta oss gärna på samhallsbyggnadskonferens@gotland.se.

 

Hitta direkt