Kontakt

Programansvarig
Lars Jessen
Tel: 073-681 24 22
E-post: lars.jessen@gotland.se
 

Studie- och yrkesvägledare
Heléne Engström Danielsson
Tel: 0498-20 36 71
E-post: helene.engstrom-danielsson@gotland.se

Biträdande rektor
Ulrika Westin
Tel: 0498-26 95 30
E-post: ulrika.westin@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du engagerad i samhällsfrågor? Tycker du om att diskutera politik? Vill du veta mer för att kunna påverka och förändra? Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred studieförberedande utbildning för dig som är intresserad av hur vårt samhälle fungerar. Väljer du detta program kan du också satsa på att utveckla dina idrottstalanger genom NIU - nationellt godkänd idrottsutbildning.

Om utbildningen
Samhällsvetenskapsprogrammet ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Kunskapsområden som demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö utgör basen i programmet. Du får också studera olika maktstrukturer ur ekonomiska, sociala och politiska vinklar. Under utbildningen tränas du i att utveckla din förmåga att analysera och reflektera, att källkritiskt söka information, skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter. Efter det första året väljer du en av de tre inriktningarna samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller medier, information och kommunikation.

Inriktning Samhällsvetenskap 
Inriktningen passar dig som vill undersöka varför världen ser ut som den gör. Du får lära dig att tolka och analysera orsakssammanhang. Bland annat läser du om samhällets politiska utveckling, globalisering, nationalism, etnicitet och religion. Du får träffa politiker och människor med erfarenhet av internationellt arbete. Du lär dig mer om olika organisationer som verkar i samhället i Sverige och utomlands. På programmet gör vi internationella utbyten och studieresor. Just nu har vi ett samarbete med Nuckö gymnasium i Estland.

Till den här inriktningen finns en profil för specialpedagogisk verksamhet knuten, SPV. Elever med en autismspektrumdiagnos kan söka den. Du kan läsa mer här.

Inriktning Beteendevetenskap 
Här får du möjlighet att studera dig själv och andra. Du lär dig om våra beteenden och får analysera känslor och tankar. Inriktningen ger kunskaper om kommunikation, grupprocesser, konflikthantering och kriminologi. Vi genomför övningar i socialt samspel och ledarskap.

Inriktning Medier, information och kommunikation 
Den här inriktningen är till för dig som gillar att skriva journalistiska texter, jobba med foto, bilder, reklam och grafik samt studera hur olika medier påverkar oss. Under din utbildning får du prova på både film- och Tv-produktion samt jobba både analytiskt och praktiskt med professionella, digitala verktyg. Du får möta människor som jobbar i branschen samt fördjupa dig i aktuella samhällsfrågor.

Poängplan samhällsvetenskapsprogrammet

Elitidrott och samhällsstudier
Elever som sökt och fått plats på NIU - nationellt godkänd idrottsutbildning har möjlighet att kombinera en satsning inom elitidrotten med studier på programmets beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga inriktning. Sista ansökningsdag är den 1 december. Läs mer här

Efter gymnasiet
Efter avslutad utbildning får du en högskoleförberedande examen och behörighet till många högskoleutbildningar.

Exempel på yrken efter högre studier
Personaladministratör, psykolog, polis, journalist, programledare, producent, informatör, fotograf, lärare, kurator, pilot och UD-tjänsteman.

Eleverna berättar om programmet

Följ samhällsvetenskapsprogrammet på Instagram