Sök

Samhällsvetenskaps­­programmet

På samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla dina kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Kunskapsområden som demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö utgör basen i programmet. Du får också studera olika maktstrukturer ur ekonomiska, sociala och politiska vinklar.

Elever arbetar med mediaproduktion.

Om utbildningen

Under utbildningen tränas du i att utveckla din förmåga att analysera och reflektera, att källkritiskt söka information, skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter. Efter det första året väljer du en av de tre inriktningarna samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller medier, information och kommunikation. På samhällsvetenskapsprogrammet kan du även utvecklas idrottsligt genom NIU – Nationellt godkänd idrottsutbildning. Efter studenten är du väl förberedd för fortsatta studier!

Inriktningar:

Beteendevetenskap

Här får du möjlighet att studera dig själv och andra. Du lär dig om våra beteenden och får analysera känslor och tankar. Inriktningen ger kunskaper om kommunikation, grupprocesser, konflikthantering och kriminologi. Vi genomför övningar i socialt samspel och ledarskap.

Medier, information och kommunikation

Den här inriktningen är till för dig som gillar att skriva journalistiska texter, jobba med foto, bilder, reklam och grafik samt studera hur olika medier påverkar oss. Under din utbildning får du prova på både film- och TV-produktion samt jobba både analytiskt och praktiskt med professionella, digitala verktyg. Du får möta människor som jobbar i branschen samt fördjupa dig i aktuella samhällsfrågor.

Samhällsvetenskap

Den här inriktningen passar dig som vill undersöka varför världen ser ut som den gör. Du läser om det nutida samhällets politiska utveckling, globalisering, nationalism, etnicitet och religion. Du får träffa människor med erfarenhet av internationellt arbete. Du lär dig mer om olika organisationer som verkar i samhället i Sverige och utomlands. På programmet gör vi internationella utbyten och studieresor.

Du som har en utredd autismspektrumdiagnos har möjlighet att läsa samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap på Wisbygymnasiet. Undervisningen sker i liten grupp och anpassas efter dina behov, av speciallärare och särskilt utbildade ämneslärare.

Profilen är sökbar via gymnasievalssajten. Urvalet görs utifrån behörighet till programmet och meritpoäng.

För att få en trygg övergång och introduktion innan skolstart erbjuds du som har sökt SPV att besöka skolan vid slutet av vårterminen.

Hos oss på Wisbygymnasiet får du

  • lugna, trygga och avskilda lokaler med möjlighet till separat in- och utgång
  • en egen arbetsplats och en egen dator
  • strukturerad studiemiljö med hemklassrum
  • ämneslärare som arbetar efter en pedagogik anpassad för elever med en AST-diagnos
  • mentorer med nära samarbete med dig och dina vårdnadshavare
  • träning av sociala förmågor
  • möjlighet att hämta skollunch och äta avskilt
  • sammanhängande skoldagar med regelbundna tider
  • gemenskap med andra elever med AST
  • personal som följer elevgruppen på raster och förflyttningar

Elitidrott och samhällsstudier

Elever som sökt och fått plats på NIU - nationellt godkänd idrottsutbildning har möjlighet att kombinera en satsning inom elitidrotten med studier på programmets beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga inriktning.

Efter gymnasiet

Efter avslutad utbildning får du en högskoleförberedande examen och behörighet till många högskoleutbildningar.

Exempel på yrken efter högre studier

Personaladministratör, psykolog, polis, journalist, programledare, producent, informatör, fotograf, lärare, kurator och UD-tjänsteman.

Elever berättar om programmet

Kontakta Region Gotland

Heléne Engström Danielsson
Studie- och yrkesvägledare

Ansvarig för samhällsvetenskapsprogrammet, sjöfartsutbildningen samt VVS- och fastighetsprogrammet.

Linn Abrahamsson
Programansvarig
Rektor Ulrika Westin
Ulrika Westin
Rektor

Ansvarig för samhällsprogrammet, sjöfartsutbildningen samt VVS- och fastighetsprogrammet.

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00