Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Röntgenmottagningen

Röntgenenheten ansvarar för Gotlands medicinska, diagnostiska och terapeutiska radiologiska verksamhet förutom dental radiologi. Cirka 40 procent av undersökningarna är akuta.

Drop-in-tider för lungröntgen (endast med remiss)

Helgfria måndagar-torsdagar 13:00-15:00.
Gäller ej dag före röd kalenderdag.

Mer information om röntgenundersökningar

På 1177 Vårdguidens hemsida finns mycket och bra information om röntgenundersökningar.

Patientinformation om nytta och risk med röntgenundersökning.pdf

Direktlänkar till vårdguiden:

 
 
 
Röntgen i Visby är inte kopplad till 1177 Vårdguidens e-tjänster.