Kontakt

Post/besöksadress:
Roma förskola/ Skogsgläntan
Annexgatan 14
622 54 Romakloster

Roma förskola/ Kungsallén
Kungsallén
622 54 Romakloster

Telefon:

Roma förskola/Skogsgläntan

Avdelningen Boken 070 447 75 32
Avdelningen Eken 070 083 25 16
Avdelningen Kastanjen 073 765 89 62

Roma förskola/ Kungsallén

Avdelning Aspen 073 765 89 61
Avdelningen Björken 070 447 73 91
Avdelningen Pilen 073 765 89 99
Avdelningen Lärken 070 447 70 85

Rektor
Lotta Rehn
tfn 0498 - 20 41 31
Epost: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektor
Heléne Nilsson
tfn 0498-26 94 36 
Epost: helene.nilsson02@gotland.se

Biträdande rektor
Johanna Klintberg
tfn 0498-20 43 95
Epost: johanna.klintberg@gotland.se

Skoladministratör
Tove Jacobsson
tfn 0498-20 48 44
Epost: tove.jacobsson@gotland.se

 

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Roma förskola

Alla barns vistelse i förskolan ska vara trygg och inspirerande. Familjerna ska känna förtroende och bemötas professionellt. Människan är unik och skall bemötas med respekt, omtanke, empati, generositet och glädje. 

Varje barn ska ges inflytande och känna delaktighet i vår pedagogiska verksamhet. Barnens nyfikenhet och lust skall tas tillvara på ett lekfullt sätt i syfte att stimulera en god utveckling.

 

 

Hitta direkt