Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Kompetenshöjning i primärvården kring psykisk ohälsa

Person med nedstämd pojke

Representanter från de olika vårdcentralerna har fungerat som testpiloter vid bedömning och rekommendation av utbildningar inom psykisk ohälsa i primärvården.

STEP-UP, skapat i Region Stockholm, erbjuder kurser och material att använda i bedömning, diagnostik och behandling för medarbetare som möter patienter med psykisk ohälsa i primärvården.

Psykolog Katarina Billman har haft uppdraget att granska innehållet i STEP-UP, bedöma vilka delar som är relevanta för primärvården på Gotland, samt rekommendera kurser för olika professioner. Hon har även bedömt kurser som kan vara relevanta för andra verksamheter i HSF liksom verksamheter i andra förvaltningar.

– Vi går nu in i nästa viktiga etapp i förändringsarbetet vid vårdcentralerna, säger Katarina Billman. Den handlar om att planera inför och genomföra STEP-UP kurser, samla lärdomar och justera arbetssätt utifrån dessa. Allt detta för att Gotlands vårdcentraler ytterligare ska stärka sin förmåga erbjuda patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa personcentrerad, jämlik, stegvis och evidensbaserad vård.

Uppdraget är en del av färdplanens prioriterade mål att ”Stärka primärvården” med delmålet ”ge primärvårdens medarbetare stöd i arbetet med psykisk ohälsa”.

– Var tredje patient i väntrummen på svenska vårdcentraler upplever någon form av psykisk ohälsa. Att stärka primärvårdens kompetens kring psykisk hälsa är därför ett prioriterat område och vi går nu in i nästa spännande fas där vi ska göra delar av STEP-UP till vårt eget, säger primärvårdschef Lena Bäckström.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 maj 2024