Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

1177 för vårdpersonal är lanserad

webbsajt

Måndagen den 10 juni öppnade Ineras nya tjänst 1177 för vårdpersonal.

Nya 1177 för vårdpersonal samlar information och nationella kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Webbplatsen erbjuder också direktlänkar till andra värdefulla kunskapsstöd.

Syftet med 1177 för vårdpersonal är att bidra till en god och jämlik vård i hela landet genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap i varje enskilt vårdmöte.

De nationella kunskapsstöden innehåller uppdaterad, kvalitetssäkrad och tillgänglighetsanpassad information framtagen av kliniskt förankrade expertgrupper med representanter från hela landet. Under framtagandet går kunskapsstöden på remiss till ett stort antal mottagare.

Kunskapsstöden bidrar till att invånarna får en så bra vård som möjligt, oavsett var i landet de bor, samt att vårdens resurser används på bästa sätt.

Kunskapsstöden är anpassade för att stödja i vårdmötet, exempelvis när du behöver stämma av prover att ta, vilka behandlingar som är rekommenderade eller om det finns differentialdiagnoser att vara uppmärksam på.

De flesta kunskapsstöden är korta rekommendationer till mötet med patienten – kliniska kunskapsstöd. Kunskapsstöden kan också vara mer omfattande vårdförlopp, vårdprogram, eller olika riktlinjer. Kunskapsstöden är under utveckling, innehållet är inte heltäckande för hälso- och sjukvårdens behov.

Läs mer på 1177 för vårdpersonal Länk till annan webbplats

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2024