Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd inför resor under coronapandemin

Regeringens beslut om resor innebär att du har ett stort personligt ansvar att säkerställa att din resa kan ske på ett smittsäkert sätt. Du bör noga ta del av råd och rekommendationer vad som gäller för ditt resmål. Längre ner på sidan har vi samlat svar på några frågor om resor.

Smittskyddsläkare kan utfärda lokala och regionala rekommendationer. På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om rekommendationer i olika regioner.

Det är viktigt att du planerar för att kunna ta hand om dig själv om du skulle bli sjuk under resan. Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Får du covid-19-relaterade symtom ska du ta prov för covid-19. Ta reda på hur det går till i den region du tänker besöka. 

Recommendations for people entering Sweden from abroad

There is still a high risk of new variants of covid-19 being introduced to Sweden. Therefore, the Public Health Agency of Sweden has issued recommendations to people entering Sweden from outside the EU, the EEA, the Schengen area, the United Kingdom and a few other countries. Read more about self-isolation and testing:

Vaccinintyg vid resa inom Europa

Eu har gemensamt tagit fram ett vaccinintyg som ska underlätta vid resor inom Europa under coronapandemin. E-hälsomyndigheten ansvarar för e-tjänsten Covidbevis och utfärdar bevisen från och med den 1 juli.

Kollektivtrafik

Resa till och från Gotland

Om du är frisk och symptomfri kan du resa inom landet. Men tänk på att säkerställa att du kan resa på ett smittsäkert sätt. Du behöver också ta reda om det finns särskilda restriktioner på den ort du ska resa till eller på orter du passerar på din resa. Det finns inga särskilda reserestriktioner till och från Gotland. Men du ska noga tänka över din resa. 

Regeringens beslut om resor innebär att du har ett stort personligt ansvar att förvalta det förtroende vi medborgare fått. Du bör noga ta del av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att kunna avgöra om en resa är lämplig för dig. 

Innan du bestämmer dig för att resa behöver du begrunda följande:  

  • Res bara om det kan ske på ett smittsäkert sätt.
  • Res inte med allmänna transportmedel som buss, flyg eller färja om du, dina barn eller någon annan i ditt resesällskap, har förkylnings- eller andra covid-19-relaterade symtom (även lindriga).
  • Om du har en konstaterad covid-19-infektion är du enligt smittskyddslagen skyldig att isolera dig i ett boende på den plats du befinner dig och får alltså inte resa med kollektiva medel som färja eller flyg.
  • Innan du reser behöver du ha planerat för ett reservboende som du kan bo i, om du skulle få covid-19-relaterade symtom under ditt besök. Du ska kunna stanna på detta boende tills du är helt symtomfri eller har testat dig negativt för covid-19. Du kan inte resa till eller från Gotland med färja eller flyg med covid-19-relaterade symtom.
  • Det är bra att kolla upp var man kan ta prov för covid-19 i den region du tänker besöka, om du eller någon i ditt sällskap skulle få symtom på covid-19.
  • Du bör följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer noggrant under hela din vistelse.

Råd om vad du ska tänka på när du planerar att resa inrikes eller utrikes – läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Det finns inga särskilda reserestriktioner för de som är 70 år och äldre. Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Grupper som reser behöver följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla lägen under hela resan. Detta gäller alltså både under transport och på själva resmålet. Det handlar om att hålla avstånd, att mat och dryck kan serveras enligt gällande regler, att det finns goda förutsättningar för god hygien och att trängsel undviks.

Resa från andra länder

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 upptäckts och Sverige har infört särskilda reserestriktioner mot dessa. 

In several countries, new variants of the virus that causes covid-19 have been discovered and Sweden has introduced special travel restrictions against these.

Läs mer/Read more på Folkhälsomyndighetens webbplats

Om du varit utomlands:

Beroende på om du är svensk eller utländsk medborgare samt vilket land du reser från gäller olika rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har rest utanför Norden gör ett PCR-test sig vid ankomsten till Sverige. Det gäller även om du inte har symtom.

Läs mer om de skärpta rekommendationerna som gäller från 12 juli – 31 augusti.

Vid inresa från länder som UD avråder från rekommenderas att du testar dig vid ankomst samt även fem dagar efter ankomst. Du bör också isolera dig i en vecka efter ankomst till Sverige. Fullvaccinerade svenska medborgare utan symtom undantas från rekommendationen om testning och isolering efter ankomst till Sverige oavsett vilket land du varit i.

Dessa regler gäller även utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige eller som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus.

Om rekommendationer vid inresa till Sverige

Resa till andra länder

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Undersök på förhand vilka regler och rekommendationer som gäller på ditt resmål.

Vilka inreseregler som gäller beror på vilket land du ska resa till. Många länder har infört krav på att du som resenär måste uppvisa ett intyg eller negativt covid-19-test för att tillåtas resa in i landet. Som resenär måste du själv ta reda på om det finns krav på test samt vilket slags test det rör sig om.

Notera att olika länder kräver olika typer av intyg för inresa. Utrikesdepartementet (UD) har samlat råd och anvisningar kring att resa till och från andra länder.

UD:s samlade råd och anvisningar kring att resa till och från andra länder.

Eu har gemensamt tagit fram ett vaccinintyg som ska underlätta vid resor inom Europa under coronapandemin. E-hälsomyndigheten ansvarar för e-tjänsten Covidbevis och utfärdar bevisen från och med den 1 juli 2021.

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Du kan hämta covidbeviset digitalt eller be att få det hemskickat. Du behöver ha ett svenskt personnummer. Det tar cirka en vecka från att du har fått vaccinet tills det syns i beviset.

Från mitten av juli går det också att få bevis på att du har lämnat ett negativt prov. Provet ska tas av ett företag som utför sådana tjänster. Fråga först om företaget är uppkopplat mot systemet för covidbevis. Du får betala själv för provet. Prov som du kan ta själv är inte giltiga.

Läs mer om Covidbevis på e-hälsomyndigheten

Skydda sig under resa

Du bör noga ta del av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att kunna avgöra om en resa är lämplig för dig.

Här kan du läsa mer om kollektivtrafikens rutiner och anpassningar.

Med uppdaterade kunskapsunderlag har man bedömt att ytterligare skydd kan uppnås genom att lägga till munskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd.

Du har ett stor eget ansvar för att undvika att trängsel uppstår. Undvik platser där du ser att det är mycket människor samlade på en mindre yta.

Till exempel:

  • Upplever du trängsel på ett utflyktsmål – välj ett annat område att vara på.
  • Upplever du trängsel i affärer – kontakta ägaren, välj en annan butik eller välj en annan tid att handla på där det är mindre med kunder.
  • Upplever du trängsel på restauranger, barer eller andra matställen – kontakta ägaren eller välj ett annat ställe att besöka.  

Riktlinjer gäller för näringsverksamheter som serverar mat och dryck. De är skyldiga att se till att det inte uppstår trängsel i lokaler och att sällskap ska kunna hålla minst 1 meters avstånd mellan varandra. Inomhus gäller max 8 personer vid ett och samma bord.

Region Gotlands ansvar för tillsyn.

Region Gotland har ansvar för tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för mat eller dryck. 

Läs mer om vad som gäller vid trängsel och hur du kan anmäla trängsel till regionen här.

Kom ihåg att det finns många natursköna platser att tillbringa sin gotlandsvistelse på och att vistas ute innebär en mindre risk för smittspridning än om du är inomhus.

På https://gotland.se/gotlandsaktiviteter hittar du aktiviteter att göra på Gotland. 

Vård vid vistelse på Gotland

Stanna på ditt boende och kontakta 1177
Om du som turist eller besökare på Gotland skulle bli sjuk under din vistelse och behöver rådgivning eller vård/akut tandvård, kontaktar du 1177 Vårdguiden.
Där inleds också en bedömning om hur du ska hantera ditt tillstånd. Det kan handla om egenvård, vårdbesök eller om du har behov av transport till hemregion. 

Läs mer på 1177.se om hur du söker vård på Gotland.

Du som bor på Gotland och reser till annat län eller utomlands rekommenderas att ta reda på hur du kan söka vård på besöksorten före avresa.

Ha ett reservboende klart innan din resa.
Sjukvården har bara ansvar för personer som kräver en vårdinsats. Du måste alltså ha en plan för var du kan vara tills du är frisk och smittfri och kan resa hem, om du skulle insjukna under din semester. Detta innebär att du ett eget ansvar för att ordna ett boende där du kan isolera dig om du skulle få covid-19-relaterade symtom.
Besökare som behöver sjukhusvård och tillhör andra regioner kan behöva transporteras till vård i sin hemregion. En transport tar ungefär en eller två dagar att arrangera.
 

Res inte med buss, flyg eller färja vid symtom
Res inte med allmänna transportmedel som buss, flyg eller färja om du har förkylningssymptom eller andra covid-19-relaterade symtom, även om dessa är lindriga.

Du som vill ansöka om tillfällig vistelse på Gotland bör tänka på följande: