Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd inför resor under coronapandemin

Utifrån regeringens olika beslut om resor finns en del frågor kring resande från utlandet, inom landet, till och från Gotland och vad som gäller under ett besök på Gotland eller fastlandet. På den här sidan har vi samlat svar på några av dem. 

Kollektivtrafiken

Du bör noga ta del av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att kunna avgöra om en resa är lämplig för dig.

Folkhälsomyndigheten avråder sedan 13 juni 2020 från resor i allmän kollektivtrafik.

Om du måste resa kollektivt under coronapandemin så har kollektivtrafiken på Gotland anpassats för att minska risken för smittspridning.

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafiken måndag till fredag mellan klockan 07.00–09.00 samt mellan klockan 16.00–18.00.

Rådet om att använda munskydd gäller i all kollektivtrafik i Sverige, där det inte går att boka plats.

Resa till och från Gotland

Om du är frisk och symptomfri kan du resa inom landet om du kan resa på ett smittsäkert sätt. Kan det inte ordnas ska du avstå från att resa. Du behöver också ta reda om det finns särskilda restriktioner på den ort du ska resa till eller på orter du passerar på din resa. Det finns inga särskilda reserestriktioner till och från Gotland. Men du ska noga tänka över din resa. 

Det vilar ett stort ansvar på var och en att tänka igenom vad  vi ska göra och att resa på ett smittsäkert sätt.

Regeringens beslut om resor innebär att du har ett stort personligt ansvar att förvalta det förtroende vi medborgare fått. Du bör noga ta del av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att kunna avgöra om en resa är lämplig för dig. 

Innan du bestämmer dig för att resa behöver du begrunda följande:  

 • Res bara om det kan ske på ett smittsäkert sätt. kan du inte göra det ska du avstå från att resa. 
 • Undvika kollektivtrafik och andra färdmedel där du inte har platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet
 • Dela bara boende med de du bor med i vanliga fall. 
 • Res inte med allmänna transportmedel som buss, flyg eller färja om du, dina barn eller någon annan i ditt resesällskap, har förkylnings- eller andra covid-19-relaterade symtom (även lindriga).
 • Om du har en konstaterad covid-19-infektion är du enligt smittskyddslagen skyldig att isolera dig i ett boende på den plats du befinner dig och får alltså inte resa med kollektiva medel som färja eller flyg.
 • Innan du reser behöver du ha planerat för ett reservboende som du kan bo i, om du skulle få covid-19-relaterade symtom under ditt besök. Du ska kunna stanna på detta boende tills du är helt symtomfri eller har testat dig negativt för covid-19. Du kan inte resa till eller från Gotland med färja eller flyg med covid-19-relaterade symtom.
 • Det är bra att kolla upp var man kan ta prov för covid-19 i den region du tänker besöka, om du eller någon i ditt sällskap skulle få symtom på covid-19.
 • Du ska ha möjlighet att alltid följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer noggrant under hela din vistelse.

Folkhälsomyndighetens information om hur vi kan röra oss i samhället under coronapandemin.

Folkhälsomyndighetens information om att minska smittspridning.

Det finns inga särskilda reserestriktioner för de som är 70 år och äldre.

Om du är äldre och överväger att resa, behöver du tänka extra på att resa säkert och se till att du inte utsätter dig för smitta i samband med resan. Det kan också vara bra att tänka på att samma restriktioner som gäller hemma, även gäller på din semesterort.

Om du behöver resa med allmänna transportmedel välj i första hand att resa där du kan boka plats, för att minska risken för trängsel under resan. 

Grupper som reser behöver följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla lägen under hela resan. Detta gäller alltså både under transport och på själva resmålet. Det handlar om att hålla avstånd, att mat och dryck kan serveras enligt gällande regler, att det finns goda förutsättningar för god hygien och att trängsel undviks.

Har du varit utomlands måste du:

 • Testa dig så snart som möjligt efter ankomst och testa dig igen på dag 5 (gäller inte om du är född 2015 eller senare).
 • Stanna hemma och undvik nära kontakter i sju dagar. Det gäller även om testerna visade att du inte hade covid-19
 • .Läs mer om vad som gäller för inresa i Sverige 

Om du varit på en plats hemma eller på resa inom Sverige och du tror att du utsatts för smitta

 

 • Rekommenderas att man isolera sig i hemmet.
 • Om du kan arbeta eller studera hemifrån.
 • Om du måste kan du vara på din arbetsplats eller om barnen inte har distansundervisning kan de gå i skolan. Alla ska dock vara extra observant på om man får symtom och då stanna hemma och testa sig för covid-19. 

Resa från andra länder

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 upptäckts och Sverige har infört särskilda reserestriktioner mot dessa. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen har beslutat om ett generellt inreseförbud för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige.

Beslutet innebär att alla utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Testen får inte vara mer än 48 timmar gammalt. Det finns några undantag från kravet på negativt covid-19 test som finns angivit i regeringens promemoria som du hittar den under nedan länk

Syftet är att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset som har upptäckts i flera länder.

Läs även mer om regeringens beslut om inreseförbud.

I regeringens promemoria om inreseförbundet finns angivet vilka undantag som finns. Promemorian kan du ladda ner här.

Resa till andra länder

Inför en utlandsresa eller om du är på väg hem från utlandet kan vissa länder ha krav på karantän. 

Följ nedan länk för hitta företag som erbjuder testning inkl reseintyg inför en utlandsresa. Här listas digitala vårdgivare som har angett att de kan utfärda reseintyg. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/pcr-test/testning-for-reseintyg/

Notera att olika länder kräver olika typer av intyg för inresa. Utrikesdepartementet (UD) har samlat råd och anvisningar kring att resa till och från andra länder och Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer.

Region Gotland anordnar i dagsläget inte dessa tester.

Kostnaden för testning och intyg får resenären stå för själv.

 

Skydda sig under resa

Du bör noga ta del av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att kunna avgöra om en resa är lämplig för dig.

Folkhälsomyndigheten avråder från resor i allmän kollektivtrafik, och du ska inte resa med något kollektivt färdmedel om du har symtom.

Om du måste resa kollektivt på Gotland gäller följande:

 • Köp en biljett innan du stiger på bussen.
 • En ny, tillfällig, enhetstaxa för enkelbiljetter har införts.
 • Gå på bussen i den bakre dörren på landbygdsbussar eller i den mellersta dörren på stadsbussar.
 • Håll i alla lägen avstånd till andra människor.
 • Undvik att resa då många andra reser. De turer som flest åker är morgon- och eftermiddagsturerna på linje 10, 11 och 20.

Här kan du läsa mer om kollektivtrafikens rutiner och anpassningar.

Med uppdaterade kunskapsunderlag har man bedömt att ytterligare skydd kan uppnås genom att lägga till munskydd i situationer där det inte går att hålla avstånd. I första hand gäller det användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar klockan 7-9 och 16-18, då det vid dessa tider ibland uppstår trängsel.

Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken gäller alla som är födda 2004 och tidigare, från och med den 7 januari 2021. Munskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder såsom att undvika situationen, stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls. Läs mer:

Munskyddsanvändning i samhället utanför vård och omsorg i kollektivtrafiken

Du har ett stor eget ansvar för att undvika att trängsel uppstår. Undvik platser där du ser att det är mycket människor samlade på en mindre yta.

Till exempel:

 • Upplever du trängsel på ett utflyktsmål – välj ett annat område att vara på.
 • Upplever du trängsel i affärer – kontakta ägaren, välj en annan butik eller välj en annan tid att handla på där det är mindre med kunder.
 • Upplever du trängsel på restauranger, barer eller andra matställen – kontakta ägaren eller välj ett annat ställe att besöka.  

Riktlinjer gäller för näringsverksamheter som serverar mat och dryck. De är skyldiga att se till att det inte uppstår trängsel i lokaler och att sällskap ska kunna hålla minst 1 meters avstånd mellan varandra. Det får inte heller vara fler än 4 personer vid ett och samma bord.
Särskilda regler gäller för matserveringar som inte har en egen ingång utan finns i gallerior med mera. De får bara ha en person sittande vid varje bord. 

 

Region Gotlands ansvar för tillsyn.

Region Gotland har ansvar för tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för mat eller dryck. 

Läs mer om vad som gäller vid trängsel och hur du kan anmäla trängsel till regionen här.

Kom ihåg att det finns många natursköna platser att tillbringa sin gotlandsvistelse på och att vistas ute innebär en mindre risk för smittspridning än om du är inomhus.

På https://gotland.se/gotlandsaktiviteter hittar du aktiviteter att göra på Gotland. 

Vård vid vistelse på Gotland

Stanna på ditt boende och kontakta 1177
Om du som turist eller besökare på Gotland skulle bli sjuk under din vistelse och behöver rådgivning eller vård/akut tandvård, kontaktar du 1177 Vårdguiden.
Där inleds också en bedömning om hur du ska hantera ditt tillstånd. Det kan handla om egenvård, vårdbesök eller om du har behov av transport till hemregion. 

Läs mer på 1177.se om hur du söker vård på Gotland.

Du som bor på Gotland och reser till annat län eller utomlands rekommenderas att ta reda på hur du kan söka vård på besöksorten före avresa.

Ha ett reservboende klart innan din resa.
Sjukvården har bara ansvar för personer som kräver en vårdinsats. Du måste alltså ha en plan för var du kan vara tills du är frisk och smittfri och kan resa hem, om du skulle insjukna under din semester. Detta innebär att du ett eget ansvar för att ordna ett boende där du kan isolera dig om du skulle få covid-19-relaterade symtom.
Besökare som behöver sjukhusvård och tillhör andra regioner kan behöva transporteras till vård i sin hemregion. En transport tar ungefär en eller två dagar att arrangera.
 

Res inte med buss, flyg eller färja vid symtom
Res inte med allmänna transportmedel som buss, flyg eller färja om du har förkylningssymptom eller andra covid-19-relaterade symtom, även om dessa är lindriga.

Du som vill ansöka om tillfällig vistelse på Gotland bör tänka på följande: