Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd inför resor under coronapandemin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Detta gäller oavsett om man har symtom eller inte. Undantagna är fullvaccinerade sedan minst två veckor och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret. 

Du bör noga ta del av råd och rekommendationer vad som gäller för ditt resmål. Längre ner på sidan har vi samlat svar på några frågor om resor.

Det är viktigt att du planerar för att kunna ta hand om dig själv om du skulle bli sjuk under resan. Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Får du covid-19-relaterade symtom ska du ta prov för covid-19. Ta reda på hur det går till i den region du tänker besöka. 

Recommendations for people entering Sweden from abroad

There is still a high risk of new variants of covid-19 being introduced to Sweden. Therefore, the Public Health Agency of Sweden has issued recommendations to people entering Sweden from outside the EU, the EEA, the Schengen area, the United Kingdom and a few other countries. Read more about self-isolation and testing:

Vaccinintyg vid resa inom Europa

Eu har gemensamt tagit fram ett vaccinintyg som ska underlätta vid resor inom Europa under coronapandemin. E-hälsomyndigheten ansvarar för e-tjänsten Covidbevis och utfärdar bevisen från och med den 1 juli.

Resa inom Sverige

Om du är frisk och symptomfri kan du resa inom landet. Men tänk på att säkerställa att du kan resa på ett smittsäkert sätt. Du behöver också ta reda om det finns särskilda restriktioner på den ort du ska resa till eller på orter du passerar på din resa. Det finns inga särskilda reserestriktioner till och från Gotland. Men du ska noga tänka över din resa. 

Regeringens beslut om resor innebär att du har ett stort personligt ansvar att förvalta det förtroende vi medborgare fått. Du bör noga ta del av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att kunna avgöra om en resa är lämplig för dig. 

Innan du bestämmer dig för att resa behöver du begrunda följande:  

 • Res bara om det kan ske på ett smittsäkert sätt.
 • Res inte med allmänna transportmedel som buss, flyg eller färja om du, dina barn eller någon annan i ditt resesällskap, har förkylnings- eller andra covid-19-relaterade symtom (även lindriga).
 • Om du har en konstaterad covid-19-infektion är du enligt smittskyddslagen skyldig att isolera dig i ett boende på den plats du befinner dig och får alltså inte resa med kollektiva medel som färja eller flyg.
 • Innan du reser behöver du ha planerat för ett reservboende som du kan bo i, om du skulle få covid-19-relaterade symtom under ditt besök. Du ska kunna stanna på detta boende tills du är helt symtomfri eller har testat dig negativt för covid-19. Du kan inte resa till eller från Gotland med färja eller flyg med covid-19-relaterade symtom.
 • Det är bra att kolla upp var man kan ta prov för covid-19 i den region du tänker besöka, om du eller någon i ditt sällskap skulle få symtom på covid-19.
 • Du bör följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer noggrant under hela din vistelse.

Råd om vad du ska tänka på när du planerar att resa inrikes eller utrikes – läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Resa från andra länder

Om du varit utomlands:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har rest utanför Norden gör ett PCR-test sig vid ankomsten till Sverige. Det gäller även om du inte har symtom.

Närmaste veckan efter din resa ska du vara försiktig med vem du träffar. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Om du är smittad riskerar du att sprida smittan vidare, till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var mycket uppmärksam på även milda symtom och håll fysisk distans till andra människor.

Du behöver inte testa dig efter ankomsten till Sverige om du

 • Enbart har rest inom Norden
 • Är fullvaccinerad sedan minst två veckor
 • Har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.
 • Barn som är yngre än 6 år behöver inte testa sig efter ankomsten till Sverige.
 • Dessa regler gäller även utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige eller som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus.

  Om rekommendationer vid inresa till Sverige

Resa till andra länder

Oavsett var du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig informerad om vilka inrese-, utrese- och förhållningsbestämmelser som gäller på resmålet och följa de lokala myndigheternas råd och regler. Se till att ha ett försäkringsskydd och kontrollera vad försäkringen täcker i din situation och för den resa du planerar. Tänk på att andra länder kan införa reserestriktioner med kort varsel, vilket kan påverka dina möjligheter att resa hem. Se därför till att ha marginaler för förseningar och extra kostnader.

FRågor och svar inför resa

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Undersök på förhand vilka regler och rekommendationer som gäller på ditt resmål.

Vilka inreseregler som gäller beror på vilket land du ska resa till. Många länder har infört krav på att du som resenär måste uppvisa ett intyg eller negativt covid-19-test för att tillåtas resa in i landet. Som resenär måste du själv ta reda på om det finns krav på test samt vilket slags test det rör sig om.

Notera att olika länder kräver olika typer av intyg för inresa. Utrikesdepartementet (UD) har samlat råd och anvisningar kring att resa till och från andra länder.

UD:s samlade råd och anvisningar kring att resa till och från andra länder.

Eu har gemensamt tagit fram ett intyg som ska underlätta vid resor inom Europa under coronapandemin. E-hälsomyndigheten ansvarar för e-tjänsten Covidbevis och utfärdar bevisen från och med den 1 juli 2021.

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som du kan beställa och hämta digitalt eller be att få det hemskickat. Du behöver ha ett svenskt personnummer och det tar cirka en vecka från vaccin eller covid-test tills det syns i beviset.

Det finns tre olika covidbevis, intyg för vaccination, tillfrisknande eller negativt covid-test (PCR). Provet ska tas av ett företag som utför sådana tjänster. Fråga först om företaget är uppkopplat mot systemet för covidbevis. Du får betala själv för provet. Prov som du kan ta själv är inte giltiga.

Läs mer om Covidbevis på e-hälsomyndigheten

Vård vid vistelse på Gotland

Stanna på ditt boende och kontakta 1177
Om du som turist eller besökare på Gotland skulle bli sjuk under din vistelse och behöver rådgivning eller vård/akut tandvård, kontaktar du 1177 Vårdguiden.
Där inleds också en bedömning om hur du ska hantera ditt tillstånd. Det kan handla om egenvård, vårdbesök eller om du har behov av transport till hemregion. 

Läs mer på 1177.se om hur du söker vård på Gotland.

Du som bor på Gotland och reser till annat län eller utomlands rekommenderas att ta reda på hur du kan söka vård på besöksorten före avresa.

Ha ett reservboende klart innan din resa.
Sjukvården har bara ansvar för personer som kräver en vårdinsats. Du måste alltså ha en plan för var du kan vara tills du är frisk och smittfri och kan resa hem, om du skulle insjukna under din semester. Detta innebär att du ett eget ansvar för att ordna ett boende där du kan isolera dig om du skulle få covid-19-relaterade symtom.
Besökare som behöver sjukhusvård och tillhör andra regioner kan behöva transporteras till vård i sin hemregion. En transport tar ungefär en eller två dagar att arrangera.
 

Res inte med buss, flyg eller färja vid symtom
Res inte med allmänna transportmedel som buss, flyg eller färja om du har förkylningssymptom eller andra covid-19-relaterade symtom, även om dessa är lindriga.