Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 50 år och äldre samt personer i riskgrupp vaccinerar sig. Från och med den 1 juli 2023 tar Folkhälsomyndigheten bort övriga rekommendationer rörande covid-19 riktade till allmänheten.

Vaccinera dig mot covid-19 om du rekommenderas det. Läs mer på 1177.se Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig?

På Folkhälsomyndighetens webbplats folkhalsomyndigheten.se hittar du mer information om aktuella rekommendationer. 

 

Hitta direkt