Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Röd bild med illustration på två människor och texten "Råd och rekommendationer - håll dig uppdaterad".

Råd och rekommendationer

Alla har ett eget ansvar att minska smittspridningen av covid-19. Här hittar du råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. 

Nationella allmänna råd och rekommendationer

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt i landet. För att begränsa spridningen och belastningen på vården är det viktigt att alla följer aktuella råd och rekommendationer. Tänk bland annat på detta:

  • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
  • Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.
  • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
  • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd.
  • Stanna hemma vid symtom. Du kan behöva testa dig (läs mer under rubriken "Om du får symtom på covid-19" nedan). Du ska stanna hemma minst fem dygn efter att du fick de första symtomen. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber.

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om vad som gäller för alla individer och verksamheter:

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Fler åtgärder som gäller från den 12 januari

Om du får symtom på covid-19

Alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma. Råden om vilka som ska testa sig ändrades den 20 januari. Enligt Folkhälsomyndigheten prioriteras nu personer med medicinska behov, personer inom hälso- och sjukvård och omsorg och de som har ett arbete som kräver fysisk närvaro, inklusive elever i grund- och gymnasieskola. Lokala anpassningar kan förekomma. Om någon i hushållet blir sjuk bör övriga personer vara extra uppmärksamma på symtom. Barn under sex år behöver inte testa sig.
 
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:
 
Läs mer på krisinformation.se: Om du eller någon i din närhet blir sjuk
 
Om någon i hushållet insjuknar i covid-19
Om du bor i samma hushåll tillsammans med en person som har bekräftad covid-19 så ska du också stanna hemma i minst fem dagar. Men om du själv har tagit dos 3, eller har haft covid-19 de senaste tre månaderna, eller arbetar inom samhällsviktig verksamhet, så kan du gå till jobb eller skola, förutsatt att du är symtomfri. 
 
Läs mer på Region Gotlands webbplats: www.gotland.se/hushallskontaktercovid
 
Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats:

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 för att minska spridningen av smittan.

Läs mer på krisinformation.se: Vaccin mot mot covid-19

Alla vuxna rekommenderas att ta en tredje vaccindos

Påfyllnadsdos rekommenderas till alla från 18 år, men i tur och ordning och först till dem som har störst behov av skydd mot sjukdom. 

Läs mer på krisinformation.se: Nyhet om påfyllnadsdos

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad

Du som inte är vaccinerad löper ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vara särskilt försiktig. Undvik inomhusmiljöer där många människor samlas. 

*Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Munskydd i vården

Du som är patient i vården rekommenderas att använda munskydd. Du som besöker anhörig eller vän på vårdavdelning eller på ett äldreboende rekommenderas också att använda munskydd.

Länsstyrelsen kontrollerar efterlevnaden

Läs mer på Länsstyrelsen Gotlands webbplats: 1 december - Smittskyddsåtgärder återinförs och länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden

12 januari - Nya restriktioner införs för verksamheter

Läs mer på Polisens webbplats: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Så skaffar du vaccinationsbevis

Som vaccinationsbevis används de covidbevis som utfärdas av E-hälsomyndigheten. Du som redan har ett vaccinationsbevis behöver inte göra något.


Om du inte har ett vaccinationsbevis och du har e-legitimation kan du enkelt skaffa ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se. Om giltighetstiden på ditt vaccinationsbevis har gått ut så hämtar du ett nytt bevis på samma ställe.

Läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats: Om covidbevis

Hitta direkt