Sök

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter. Styrelsen ska följa de andra nämndernas och de regionala bolagens verksamhet och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för regionen.

Regionstyrelsen förbereder alla ärenden som ska avgöras av regionfullmäktige. Förslaget till budget utarbetas av regionstyrelsen.

I Region Gotland har regionstyrelsen 15 ledamöter.

Regionstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på sju ledamöter. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas i regionstyrelsen.

Sammanträdesdagar

 • 31 januari
 • 5 mars
 • 27 mars
 • 23 april
 • 30 maj
 • 18 juni
 • 5 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Ledamöter

 • Ordförande: Meit Fohlin (S)
 • 1:e vice ordförande: Andreas Unger (M)
 • 2:e vice ordförande: Eva Nypelius (C)

Ledamöter i regionstyrelsen under mandatperioden 2022-2026

 • S Meit Fohlin, Eskelhem, ordförande
 • S Filip Reinhag, Eskelhem
 • S Thomas Karlström, Sanda
 • S Oscar Lindster, Västergarn
 • S Jenny Larsson, Visby
 • M Andreas Unger, Visby, 1:e vice ordförande
 • M Sara Vilhelmsson, Tofta
 • M Mariette Nicander, Visby
 • C Eva Nypelius, Lokrume, 2:e vice ordförande
 • C Johan Malmros, Väskinde
 • C Eva Ahlin, Mästerby
 • KD Johan Asplund, Sproge
 • V Saga Carlgren, Visby
 • MP Jennifer Medin, Visby
 • SD Lars Engelbrektsson, Visby

Ersättare:

 • S Håkan Ericsson, Visby
 • S Helena Bogsjö, Lärbro
 • S Greger Eneqvist, Stånga
 • S Katrina Ansarfwe, Klintehamn
 • S Lena Broén, Visby
 • M Mikael Blad, Rute
 • M Lina Runander, Fröjel
 • M Mårten Silvén, Levide
 • C Fredrik Gradelius, Lärbro
 • C Bibbi Olsson, Rone
 • C Malin Åberg, Guldrupe
 • L Anna Eklund, Visby
 • V Jörgen Benzler, Sjonhem
 • MP Micke Seid, Lärbro
 • SD Cecilia Lange Rosén, Fröjel

Möteshandlingar från 2022 och tidigare

Senare under 2024 kommer du kunna hämta äldre möteshandligar genom Region Gotlands e-arkiv. Tills vidare kan du begära ut kallelser och protokoll från 2022 och tidigare genom att skicka e-post till regiongotland@gotland.se.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) består av sju ledamöter utsedda av regionstyrelsen.

De förbereder de ärenden som ska behandlas i något av regionstyrelsens månatliga sammanträden.

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträder en eller ett par gånger före varje regionstyrelsesammanträde. Arbetsutskottets sammanträden är inte offentliga.

Sammanträdesdagar

 • 17 januari
 • 13 februari
 • 7 mars
 • 20 mars
 • 24 april
 • 6-8, 14 maj
 • 3 juni
 • 13 augusti
 • 1 oktober
 • 7-8, 10 oktober
 • 4 november
 • 25 november

Ledamöter i arbetsutskottet är:

 • Meit Fohlin (S), ordförande
 • Andreas Unger (M), 1:e vice ordförande
 • Eva Nypelius (C), 2:e vice ordförande
 • Filip Reinhag (S)
 • Oscar Lindster (S)
 • Johan Malmros (C)
 • Saga Carlgren (V)

Ersättare i arbetsutskott:

 • Thomas Karlström (S) och Håkan Ericsson (S) att inträda vid förhinder för (S).
 • Sara Vilhelmsson (M) och Mariette Nicander (M) att inträda vid förhinder för (M).
 • Eva Ahlin (C) och Fredrik Gradelius (C) att inträda vid förhinder för (C).
  Jennifer Medin (MP) att inträda vid förhinder för Saga Carlgren (V).

Regionalt utvecklingsutskott

Regionalt utvecklingsutskott (REGU) består av sju ledamöter utsedda av regionstyrelsen.

De förbereder de ärenden som ska behandlas i något av regionstyrelsens månatliga sammanträden.

Regionalt utvecklingsutskott sammanträder 5 gånger under året. Utskottets sammanträden är inte offentliga.

Sammanträdesdagar

 • 15 januari
 • 4 mars
 • 2 maj
 • 15 augusti
 • 29 oktober

Ledamöter i regionalt utvecklingsutskott är:

 • Meit Fohlin (S) , ordförande
 • Sara Vilhelmsson (M), 1:e vice ordförande
 • Eva Nypelius (C), 2:e vice ordförande
 • Filip Reinhag (S)
 • Oscar Lindster (S)
 • Johan Malmros (C)
 • Saga Carlgren (V)

Ersättare i regionalt utvecklingsutskott:

 • Thomas Karlström (S) och Håkan Ericsson (S) att inträda vid förhinder för (S).
 • Andreas Unger (M) och Mariette Nicander (M) att inträda vid förhinder för (M).
 • Eva Ahlin (C) och Fredrik Gradelius (C) att inträda vid förhinder för (C).
  Jörgen Benzler (V) att inträda vid förhinder för Saga Carlgren (V).

Kultur- och fritidsberedning

Beredningen ska bereda och initiera kultur- och fritidsärenden inom regionstyrelsens verksamhetsområde.

Regionstyrelsens presidium anvisar vilka ärenden som ska beredas av KFB.

Beredningen skall bestå av fem ledamöter (tre ur majoriteten och två ur oppositionen) varav ett regionråd som leder arbetet, samt fem ersättare.
(enl RS § 373 2017-12-13)

Sammanträdesdagar

Ledamöter:

 • Oscar Lindster (S), ordförande
 • Fredrik Gradelius (C), vice ordförande
 • Helena Bogsjö (S)
 • Jonas Strandell (S)
 • Malin Vinblad (M)
 • Roger Wärn (M)
 • Sofia Persson (C)
 • Peter Jankert (V)
 • Per Vretling (SD)

Ersättare:

 • Towe Landin (S), Mikael Nilsson (S), Eva Nykvist (S) att nu i nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen.
 • Mariette Nicander (M), Sara Vilhelmsson (M) att nu i nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen.
 • Jonas Henriksson (C), Peter Dolk (C) att nu i nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen.
 • Ylva Hammar (MP), att inträda vid förhinder för Peter Jankert (V).
 • Ulf Gandborg (SD), att inträda vid förhinder för Per Vretling (SD).

Relaterad information

Kontakta Region Gotland

Helena Hagstedt
Stadssekreterare
Malin Östre
Stadssekreterare

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00