Kontakt

Per Wallstedt, fritidsstrateg
0498-26 96 31
per.wallstedt@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionmiljonen

Sök medel ur Region Gotlands extra verksamhetsstöd 2023!

Region Gotland har tillsatt en miljon kronor under 2023 som ett temporärt verksamhetsstöd i syfte att underlätta, stimulera och stödja insatser som främjar aktivitet och rörelse för barn, ungdomar, pensionärer och personer med funktionsnedsättning. 

Det är RF-SISU Gotland som har fått i uppdrag att ta hand om ansökningsprocessen men det betyder inte att bara idrottsföreningar kan ansöka. Även föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning är välkomna att ansöka.

Läs mer om stödet och ansökningsprocessen på RF-SISU Gotlands hemsida.