Sök

Regionfullmäktige

Hitta på sidan

Regionfullmäktige är en folkvald församling och dess sammanträden är öppna för allmänheten. Fullmäktige sammanträder i rådhuset på Visborg.

Närbild på en stol med människor i möte i bakgrunden

Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. I Region Gotland har fullmäktige 71 ledamöter.

Fullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt för regionen och dess invånare. Fullmäktige beslutar om skatt, taxor och andra avgifter, fastställer regionens budget, godkänner större investeringar samt planer och mål för verksamheten. Fullmäktige avgör också hur regionens nämndorganisation med mera ska se ut och utser ledamöter i nämnderna.

Ärenden som regionfullmäktige ska behandla ska vara förberedda av den nämnd som ansvarar för den verksamhet frågan gäller. Regionstyrelsen ska alltid yttra sig över förslagen till fullmäktige. Ledamöterna kan genom motion väcka ärenden i fullmäktige. De kan också ställa frågor om aktuella händelser genom interpellation och muntlig fråga.

Sammanträdesdagar 2024

  • 21 februari
  • 25 mars
  • 29 april
  • 19 juni
  • 30 september
  • 18 november
  • 16 december

Regionfullmäktiges presidium 2022-2026:

Ordförande: Inger Harlevi (M)
1:e vice ordförande: Christer Engelhardt (S)
2:e vice ordförande: Gunnel Lindby (C)

Ledamöter

Efter valet 2022 styrs Region Gotland av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Mandatfördelning och pressbilder

Socialdemokraterna, 23 mandat.
Socialdemokraternas pressbilder

Moderaterna, 13 mandat.
Moderaternas pressbilder

Centerpartiet, 13 mandat.
Centerpartiets pressbilder

Kristdemokraterna, 2 mandat.
Kristdemokraternas pressbilder

Liberalerna, 2 mandat.
Liberalernas pressbilder

Vänsterpartiet, 6 mandat.
Vänsterpartiets pressbilder

Miljöpartiet, 4 mandat.
Miljöpartiets pressbilder

Sverigedemokraterna, 8 mandat.
Sverigedemokraternas pressbilder

Möteshandlingar från 2022 och tidigare

Senare under 2024 kommer du kunna hämta äldre möteshandligar genom Region Gotlands e-arkiv. Tills vidare kan du begära ut kallelser och protokoll från 2022 och tidigare genom att skicka e-post till regiongotland@gotland.se.

Regionfullmäktige

Visborgsallén 19

621 81 Visby

Stadssekreterare
E-post: stadssekreterare@gotland.se

Regionfullmäktiges presidium

Inger Harlevi (M) ordförande
Telefon: 070-521 12 60
E-post: inger.harlevi@gotland.se

Christer Engelhardt (S) 1:e vice ordförande
Telefon: 070-206 73 10
E-post: christer.engelhardt@gotland.se

Gunnel Lindby (C) 2:e vice ordförande
Telefon: 070-836 59 60
E-post: gunnel.lindby@gotland.se

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024
Dela sidan