Kontakt

Regionarkivet Gotland 
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, Visby
Postadress: Regionarkivet, Region Gotland, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93 
E-post: regionarkivet@gotland.se
Facebook: Regionarkivet Gotland
Instagram: @regionarkivetgotland

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skolmatrikel från 1826

Regionarkivet

Att besöka regionarkivet för att studera handlingar är en medborgerlig rättighet och gratis.

Samordnat med regionarkivet finns Arkivcentrum Gotland och Landsarkivet.

I regionarkivet finns till exempel protokoll och handlingar från landskommuner, storkommunerna, Visby stad, Gotlands läns landsting och Gotlands kommun/Region Gotland.

Region Gotlands förvaltningar kan överlämna handlingar som inte längre är aktuella i verksamheten. Förutom kommunala arkiv finns även vissa enskilda arkiv med kommunal anknytning.

Regionarkivet har också i uppdrag att hjälpa regionens verksamheter när det gäller arkivfrågor och dokumenthantering.

Vi tar emot förfrågningar via e-tjänst, brev, mejl, telefon eller genom att besök på plats; oavsett hur du väljer att kontakta oss är du varmt välkommen!

Vi kan skanna handlingar upp till A3-format, för större format beställer vi kopiering/skanning via en kopieringsfirma, då tillkommer ett pris som varierar utifrån beställning. 

Avgifter för papperskopior:

  • 0- 9 sidor 0 kr
  • 10 sidor 50 kr
  • Över 10 sidor +2 kr sida.

Våra ordinarie öppettider:

För besök:

Tisdag och onsdagar kl 09.30-12.30
(Obs, ej framhämtning av handlingar efter kl 12:00)

Telefontider:

Måndag, torsdag och fredag kl 10.00-12.00
Tisdag och onsdag kl 13.00-15.00

Observera! Du kan under övriga tider nå oss via post, e-post och tala in på regionarkivets röstbrevlåda. För kontaktuppgifter, klicka på "Kontakta oss" längst upp på sidan. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
 
Regionarkivet finns också på Facebook och Instagram, gilla oss gärna där!
 

Facebook: Regionarkivet Gotland
Instagram: @regionarkivetgotland