Sök

KUNGÖRELSE - granskning av Vattentjänstplan 2024–2035

Region Gotland har upprättat ett granskningsförslag till Vattentjänstplan. Förslaget avviker inte från Översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Vattentjänstplanen ställs ut för granskning under sommaren 2024, och sista dag för synpunkter är den 5 september 2024, då ditt svar ska ha kommit in itll regionen. Handlingar finns tillgängliga på hemsidan och i receptionen hos Region Gotland, Visborgsallén i Visby.

Mer information: Kungörelse om granskning av Vattentjänstplan 2024–2035 | Region Gotland

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00