Sök

Regionfullmäktiges protokoll 2024-06-19, §§ 82-123

Tabell för anslag

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Regionfullmäktige

Sammanträdesdag

2024-06-19

Protokollet anslås

2024-07-02

Anslaget tas ned

2024-07-24

Protokollets förvaringsplats

Regionstyrelseförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00