Sök

KUNGÖRELSE - Antagen detaljplan

Regionfullmäktige beslutade 2024-06-19 att anta ett förslag till detaljplan för Visby Fänriken 1, daterat 2024-01-26 och reviderat 2024-04-16.
Beslutet om antagande kommer att vinna laga kraft tre veckor räknat från den 2 juli 2024 (det datum då beslutet från regionfullmäktige är justerat och tillkännages på regionens anslagstavla av oss) om det inte överklagas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00