Sök

Regionstyrelsens protokoll 2024-06-18, §§ 201-250

Tabell för anslag

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Regionstyrelsen

Sammanträdesdag

2024-06-18

Protokollet anslås

2024-06-27

Anslaget tas ned

2024-07-19

Protokollets förvaringsplats

Regionstyrelseförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00