Sök

Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll 2024-06-20 § 52–63, 65-71

Tabell för anslag

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdag

2024-06-20

Protokollet anslås

2024-06-26

Anslaget tas ned

2024-07-18

Protokollets förvaringsplats

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00