Sök

Gymnsaie-och vuxenutbildningsnämnden §§ 23-45

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2024-03-21

Protokollet anslås

2024-04-02

Anslaget tas ned

2024-04-23

Protokollets förvaringsplats

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024
Dela sidan

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00