Sök

Miljö- och byggnämndens protokoll 2024-03-26 §§ 36-39

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdag

2024-03-26

Protokollet anslås

2024-03-27

Anslaget tas ned

2024-04-18

Protokollets förvaringsplats

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Dela sidan

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00