Sök

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2024-02-06 §§ 1-22

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2024-02-06

Protokollet anslås

2024-02-13

Anslaget tas ned

2024-03-06

Protokollets förvaringsplats

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024
Dela sidan