Sök

Socialnämndens protokoll 2024-02-28 § 4, 6-7, 10-13, 18-19

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdag

2024-02-08

Protokollet anslås

2024-02-09

Anslaget tas ned

2024-03-02

Protokollets förvaringsplats

Socialförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2024
Dela sidan