Sök

Regionstyrelsens protokoll 2024-01-31, §§ 1-29

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Regionstyrelsen

Sammanträdesdag

2024-01-31

Protokollet anslås

2024-02-08

Anslaget tas ned

2024-03-04

Protokollets förvaringsplats

Regionstyrelseförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024
Dela sidan