Sök

Inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för tillfällig sänkning av vattennivån i Tingstäde träsk

Med anledning av bakterieutbrottet i Langs Hage vattentäkt har behovet av större råvattenuttag från Tingstäde träsk aktualiserats. Region Gotland avser därför att ansöka om tillstånd till tillfälligt underskridande av gällande sänkningsgräns i Tingstäde träsk.

Samråd sker med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.

Mer information om samrådet, den planerade verksamheten och förväntad miljöpåverkan har sammanställts i ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget går att hämta på Region Gotlands hemsida: gotland.se/samrådvattennivå, och i Rådhuset på Visborg, Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Har ni frågor eller önskar ni får samrådsunderlaget per post, vänligen kontakta miljösamordnaren Bengt-Olof Grahn, teknikförvaltningen, 0498-269 379, bengtolof.grahn@gotland.se

Synpunkter lämnas per e-post till registrator-tn@gotland.se eller per post till Region Gotland, Visborgsallén 19, 621 81 Visby. Ange ärendenummer TN2024/189.

Välkommen med era synpunkter senast den 1 mars 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024
Dela sidan