Sök

Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll 2024-02-07, § 3-5, 13-17

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdag

2024-02-07

Protokollet anslås

2024-02-08

Anslaget tas ned

2024-03-01

Protokollets förvaringsplats

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024
Dela sidan