Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Lisa Bratt
Kommunikatör
Telefon: 073-765 81 85
E-post: lisa.bratt@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration biogasbuss på Gotland


Ratta Grönt

Miljöfordonsprojektet Ratta Grönt vill få få fler gotländska småföretagare att byta till fossilfria fordon. Projektet ska också sprida kunskap om de lokala alternativa drivmedel som finns på ön, främst el och biogas. Ratta Grönt drivs av energi- och klimatrådgivningen med finansiering från Energimyndigheten.

På gång i projektet

 
SEMINARIUM OM BIOGAS 20 NOVEMBER
Tack till alla som deltog på biogasseminariet. Nedan finner ni presentationer från våra föreläsare.
Jan Rapp, Biogasakademin
Alexander Enulescu, Konvegas
 
Förnybar energi
 
Visste du att en privatperson som kör 1500 mil per år med en bil som drar 0,7 liter per mil släpper ut 2 800 kg koldioxid?
 
Vid byte till en biogasbil ger det en minskning till 400 kg koldioxid per år.
 
Vid byte till elbil minskar både koldioxidutsläppen och energiförbrukningen. Energiförbrukningen minskar med mer än 13 000 kWh per år och koldioxidutsläppet blir endast 100 kg om bilen körs på nordisk elmix.