Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och restriktioner

Restriktionerna för samhället och våra verksamheter har lättat men alla har ett eget ansvar att minska smittspridning av covid-19. Här har vi samlat information om vad som gäller nu.

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Både vaccinerade och ovaccinerade personer har ett eget ansvar att skydda sig själv och andra mot risken att smittas av covid-19. Det här gäller från och med den 29 september:

  • Vaccinera dig om du kan.
  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Testa dig vid symtom på covid-19, även lindriga. Gäller från 6 år.
  • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.

Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Om du inte är vaccinerad

Du som är vuxen och inte är vaccinerad eller bara tagit en dos bör vidta extra försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Fortsätt att:

  • Hålla avstånd när det är möjligt.
  • Undvika trängsel och platser där många människor samlas.
  • Undvika nära kontakter mer personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. 
  • Testa dig vid inresa till Sverige från länder utanför Norden (gäller till och med den 31 december oavsett om du har symtom eller inte).

Råd inför resor 

Covid-19 påverkar hur du kan resa. Det kan vara olika rekommendationer och regler som gäller beroende på vart du vill åka i Sverige eller utomlands.

Läs mer om råd inför resor under coronapandemin (gotland.se)
 

Fortsatt smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg 

 Verksamheter inom vård- och omsorg fortsätter med sina smittförebyggande åtgärder. Det är exempelvis fortsatt munskydd som gäller vid allt vårdnära arbete.

Om du eller någon i familjen har symtom på covid-19

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Här har vi samlat användbara länkar med mer information när du eller någon i familjen blivit sjuk:

Provtagning för covid-19 på Gotland (gotland.se)

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Hur länge bör jag stanna hemma? (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Smittad av covid-19 (gotland.se)

Så söker du vård på Gotland (1177.se)

Råd och restriktioner från och med 1 november 2021


Information om de rekommendationer om att testa sig för covid-19 och att stanna hemma som kommer att gälla från och med den 1 november (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Hitta direkt