Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokstart Gotland

Bokstart Gotland är en satsning som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-5 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa högt, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. Satsningen genomförs av barnhälsovården, biblioteket, förskolan, öppna förskolan och socialförvaltningen, tillsammans med familjer.

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Att prata och skoja, titta i böcker och läsa eller rimma och ramsa tillsammans är ett härligt sätt att umgås. Det hjälper barnet att utveckla sitt språk vilket gör stor skillnad i livet.

En viktig del i Bokstart är hembesök till familjer, med inspirerande samtal om språkutveckling och högläsning samt bokgåvor. Hembesöken görs av utbildade "bokstartare" och erbjuds till alla förstagångsföräldrar på Gotland. De familjer som tackar ja till Bokstart får två hembesök under barnets första levnadsår, ett när barnet är 6 månader och ett vid 11 månader. Under coronapandemin sker dock bokstartssamtalen digitalt.   

Alla familjer som är med i Barnhälsovårdens program får dessutom ett Minibokstartsamtal med en bokgåva via BVC när barnet är 8 månader. 

En annat del av Bokstart Gotland är satsningen på kapprumsbibliotek i förskolor. Kapprumsbiblioteken är till för att barnen ska kunna låna med sig böcker hem och läsa tillsammans med sin familj. Fler och fler förskolor på Gotland får kapprumsbibliotek. 

Biblioteken i Slite, Hemse, Almedalen, Gråbo och Klintehamn har babysagostunder för de yngsta. Dessa är dock inställda under pandemin.

 

 

Bokstartsprogram finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige sedan 2015. Bokstart Gotland startade under 2018 som ett treårigt projekt. Från och med januari 2021 är satsningen permanent på Gotland.

Läs mer om Bokstart på Kulturrådets hemsida.