Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pressrum och informationsmaterial

Här hittar du pressinformation och kontaktuppgifter till pressansvariga. Här finns också logotyper för nedladdning samt informationsmaterial och blanketter för nedladdning och beställning.