Kontakt

Region Gotlands registratur
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se.
 

Tomas Ängshammar
Pressekreterare 
Telefon: +46 498-26 98 29, 073-765 80 00
E-post: tomas.angshammar@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pressrum och media

Region Gotlands diarium finns här på gotland.se och du når det via länk på den här sidan. För att begära ut handlingar, kontakta vår registratur.

I pressrummet har vi samlat kontaktinformation, bilder och annat material som kan vara till nytta för media. Om du inte hittar det du söker, kontakta gärna pressekreteraren.

Protokoll, kallelser och de flesta tillhörande handlingar finns på fullmäktiges och nämndernas egna sidor under avdelningen politik och påverkan.