Kontakt

E-post: prao@gotland.se

Praktiksamordnare för grundskolan

Marianne Ekedahl
Telefon: 0498-26 96 78
E-post: marianne.ekedahl@gotland.se

Louise Nilsson
Telefon: 0498-26 34 26
E-post: louise.nilsson03@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elever på vårdprao

PRAO- Praktisk arbetslivsorientering

Praktisk arbetslivsorientering är sedan 1 juli 2018 obligatoriskt för alla elever i åk 8 och 9 i grund- och särskolan. Minimikravet är att praoperioden ska vara minst tio dagar, men kan delas upp i flera perioder. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

PRAOn är oftast första gången eleverna får praktisera i arbetslivet och lära sig mer om vad som förväntas på en arbetsplats och en chans att prova på olika yrkesområden.

På Gotland går ca 600 elever varje termin ut och gör sin prao-vecka. I de kommunala skolorna är praon för åk. 8 förlagd under vårterminen och åk. 9 under höstterminen.

Samordning av PRAO
På Gotland samordnas anskaffningen av praoplatser för både kommunala och privata skolor i åk. 8 och 9. Syftet är att tillhandahålla och kunna erbjuda ett större utbud av praoplatser och där med kunna visa på en bredd inom olika yrken och branscher. Genom att samordningen sker centralt bidrar också till att underlätta för arbetsplatser som bara behöver få frågan en gång per termin.

Alla tillgängliga praoplatser samlas i en platsbank, på samverka.nu. Eleverna får där möjlighet att lämna en önskelista på de platser de önskar göra prao. En fördelning sker sedan av studie-och yrkesvägledaren eller annan personal på skolan.

Eleven har också möjlighet att skaffa en egen praoplats, så länge den inte redan finns i samverka.nu.

Varje vårtermin anordnas flera vårdprao-veckor tillsammans med socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen för grundskolans elever i åk. 8. Syftet med vårdpraoveckan är att visa upp och inspirera ungdomar till olika väldfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare. Under veckan får elever träffa olika yrkesgrupper blandat med att prova på en del praktiska moment.

Gör din PRAO hos Region Gotland

Region Gotland är öns största arbetsgivare med hela 250 yrken. Tillsammans gör dessa yrken och jobb att Gotland fungerar. Region Gotland ansvarar för skolor, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, räddningstjänst, kollektivtrafik, planering av byggande, gator, vägar, vatten och avlopp med mera. Under din prao-vecka får du vara med bakom kulisserna.