Sök

Elevpraktik – PRAO

Hitta på sidan

Praktisk arbetslivsorientering, PRAO, är obligatoriskt för alla elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan och anpassade grundskolan. Syftet med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

prao-bricka

Så här fungerar PRAO

PRAO-perioden är oftast första gången eleverna får praktisera i arbetslivet och lära sig mer om vad som förväntas på en arbetsplats och en chans att prova på olika yrkesområden. Minimikravet är att PRAO-perioden ska vara minst tio dagar, men den kan delas upp i flera perioder.

På Gotland går cirka 600 elever varje termin ut och gör sin PRAO-vecka. I de kommunala skolorna är PRAO-perioden för årskurs 8 förlagd under vårterminen och årskurs 9 under höstterminen.

Varje vårtermin anordnas dessutom flera vård-PRAO-veckor tillsammans med socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen för grundskolans elever i årskurs 8. Syftet med vård-PRAO-veckan är att visa upp och inspirera ungdomar till olika väldfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare. Under veckan får elever träffa olika yrkesgrupper blandat med att prova på en del praktiska moment.

Vi samordnar PRAO

På Gotland samordnas anskaffningen av PRAO-platser för både kommunala och fristående skolor i årskurs 8 och 9. Syftet är att kunna erbjuda ett stort utbud av PRAO-platser och därmed kunna visa en bredd inom olika yrken och branscher.

PRAO-platser registreras på samverka.nu

Inför varje termin går det ut en förfrågan via mejl från samverka.nu till en mängd arbetsplatser på Gotland med frågan om de kan ta emot PRAO-elever under kommande termin. Arbetsplatserna fyller själva i när de har möjlighet att ta emot eller om de vill tacka nej. Att registrera platserna på portalen samverka.nu underlättar både för samordningen och för arbetsplatser som bara behöver få frågan en gång per termin.

Eleverna kan sedan se alla tillgängliga PRAO-platser för sin PRAO-period i portalen och skapa en önskelista med de arbetsplatser där de kan tänka sig att göra PRAO. En fördelning sker sedan av studie-och yrkesvägledaren eller annan personal på skolan.

Du kan skaffa en egen PRAO-plats

Elever har möjlighet att skaffa en egen PRAO-plats (så länge den inte redan finns bland tillgängliga platser). Det gör du genom att anmäla den i samverka.nu under fliken Egen praktikplats samt fylla i och lämna in en blankett till skolans studie- och yrkesvägledare. Blankett finns att ladda ner längre ner på sidan.

Gör din PRAO hos Region Gotland

Region Gotland är öns största arbetsgivare med hela 250 yrken. Tillsammans gör dessa yrken och jobb att Gotland fungerar. Region Gotland ansvarar för skolor, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, räddningstjänst, kollektivtrafik, planering av byggande, gator, vägar, vatten och avlopp med mera. Under din PRAO-vecka får du vara med bakom kulisserna.

Är du en arbetsgivare som vill erbjuda prao-plats?

Praktikperioder

Relaterade länkar

Försäkringar under PRAO

Marianne Ekedahl
Praktiksamordnare för grundskolan

Arbetsliv och etablering, Norra Hansegatan 6B

621 82 Visby

Jessica Mårtensson
Samordnare för feriejobb och praktiksamordnare för grundskolan

Arbetsliv och etablering, Norra Hansegatan 6B

621 82 Visby

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2024
Dela sidan