Kontakt

E-post: prao@gotland.se

Praktiksamordnare för grundskolan

Marianne Ekedahl
Telefon: 0498-26 96 78
E-post: marianne.ekedahl@gotland.se

Jessica Mårtensson
Telefon: 0498-26 34 26
E-post: jessica.martensson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elever på vårdprao

PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

Praktisk arbetslivsorientering är obligatoriskt för alla elever i årskurs 8 och 9 i grund- och särskolan. Minimikravet är att praoperioden ska vara minst tio dagar, men kan delas upp i flera perioder. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

PRAO:n är oftast första gången eleverna får praktisera i arbetslivet och lära sig mer om vad som förväntas på en arbetsplats och en chans att prova på olika yrkesområden.

På Gotland går cirka 600 elever varje termin ut och gör sin prao-vecka. I de kommunala skolorna är praon för årskurs 8 förlagd under vårterminen och årskurs 9 under höstterminen.

Samordning av PRAO
På Gotland samordnas anskaffningen av praoplatser för både kommunala och privata skolor i årskurs 8 och 9. Syftet är att tillhandahålla och kunna erbjuda ett större utbud av praoplatser och där med kunna visa på en bredd inom olika yrken och branscher. 

Varje vårtermin anordnas dessutom flera vårdprao-veckor tillsammans med socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen för grundskolans elever i åk. 8. Syftet med vårdpraoveckan är att visa upp och inspirera ungdomar till olika väldfärdsyrken och Region Gotland som arbetsgivare. Under veckan får elever träffa olika yrkesgrupper blandat med att prova på en del praktiska moment

Samverka.nu
Inför varje termin går det ut en förfrågan via mejl från samverka.nu till en mängd arbetsplatser på Gotland om de kan ta emot praoelever under kommande termin. Arbetsplatserna fyller själva i när de har möjlighet att ta emot eller om de vill tacka nej. Genom att registrera platserna på samverka.nu underlättar både för samordningen och för arbetsplatser som bara behöver få frågan en gång per termin.

Eleverna kan sedan se alla tillgängliga praoplatser för sin praoperiod och skapa en önskelista med de arbetsplatser de kan tänka sig att göra prao. En fördelning sker sedan av studie-och yrkesvägledaren eller annan personal på skolan.

Egen praoplats
Eleven har också möjlighet att skaffa en egen praoplats (så länge den inte redan finns bland tillgängliga platser) genom att anmäla den i samverka.nu under fliken egen praktikplats samt fylla i och lämna in en blankett till skolans studie- och yrkesvägledare. Blankett finns att ladda ner längre ner på sidan.  

Gör din PRAO hos Region Gotland

Region Gotland är öns största arbetsgivare med hela 250 yrken. Tillsammans gör dessa yrken och jobb att Gotland fungerar. Region Gotland ansvarar för skolor, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, räddningstjänst, kollektivtrafik, planering av byggande, gator, vägar, vatten och avlopp med mera. Under din prao-vecka får du vara med bakom kulisserna.