Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Politik och demokrati

Efter valet 2018 styrs Region Gotland av Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i minoritet. Det innebär att de behöver stöd av minst ett annat parti för att få igenom sin politik.

Kontaktuppgifter till politiker A-Ö

Regionråd 2018-2022:

Eva Nypelius (C)

Stefan Nypelius (C)

Eva Ahlin (C), 40 %

Fredrik Gradelius (C), 60 %

Jesper Skalberg Karlsson (M), 50 %

Andreas Unger (M), 50 %

 

Regionråd i opposition 2018-2022:

Meit Fohlin (S), 75 %

Filip Reinhag (S), 50 %

Saga Carlgren (V), 25 %

 

Mandatfördelning per parti (med bilder)

Hitta direkt