Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: gis@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Karta som visar detaljplaner på Gotland.

Detaljplaner

En detaljplan gäller tills vidare, eller fram tills dess att den ändras eller helt eller delvis ersätts av en ny. För att undvika oklarheter kring tolkning av detaljplaner råder vi dig att alltid kontakta planeringsavdelningen vid planfrågor.

För att få information om gällande detaljplaner på Gotland hänvisar vi dig tills vidare till vår kundtjänst, se nedan:

Telefon:
0498-26 90 00
måndag-fredag kl 9-11.30

E-post:
kundtjanst.bygglov@gotland.se

Kartinformationen bygger helt eller delvis på Lantmäteriets produkter, läs mer om dem på Lantmäteriets webbplats. Observera att gränserna i kartan saknar rättslig verkan. Vid frågor om fastighetsgränser kontakta Lantmäteriet. 

Upphovsrätt
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Region Gotland och Lantmäteriet har upphovsrätt på allt kartmaterial.