Sök

Pengar i påse

Har du en bra idé? Är du mellan 13–25 år och vill arrangera något för unga? En kurs, turnering eller konsert? Sök upp till 10 000 kronor! Du får svar inom två veckor. Hör av dig så berättar vi mer.

Allmänt

Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd som kan sökas av unga 13–25 år. Enskilda eller grupper som är folkbokförda på Gotland kan söka. Projekt som söker stödet ska vara initierade, planerade och genomförda av ungdomar. Stödbeloppet är maximerat till 10 000 kr.

Riktlinjer

Region Gotland tar ungas kreativitet på allvar och vill med Pengar i Påse stödja ungas egna initiativ och på detta sätt erbjuda unga inflytande, lära unga att ta ansvar, förbättra dialogen mellan unga och vuxna och ge unga människor en ökad social kompetens.

Pengar i Påse är ett förenklat bidragssystem för tillfälliga projekt där unga behöver resurser för ett eget skapande och för projekt som riktar sig till andra unga. Pengar i Påse kännetecknas av:

  1. att vi möter unga på deras egna villkor
  2. tydligt ungdomsperspektiv – unga gör saker för unga
  3. varje ansökan behandlas individuellt och snabbt – från ansökan till beslut på 14 dagar
  4. medarbetarna vid Ungdomsenheten står till de ungas förfogande som stöd vid utvecklingsprocessen från idé till projekt.

Ansökan

Handläggning och beslut

Alla ansökningar handläggs av ungdomsavdelningen. Medarbetarna vid öns ungdomsgårdar och ungkulturhus finns med som stöd och bollplank från idé till utvärdering.

Beslut om stöd fattas av ungdomsavdelningens avdelningschef.

Redovisning, utvärdering

Projekt som fått stöd ska påbörjas inom en månad efter beslut. Genomfört projekt ska dokumenteras och utvärderas. Redovisning sker via e-tjänst via länken nedan.

Kontakta Region Gotland

Nina Tofftén
Samordnare

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00