Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pedagogiskt resursutbud - Kulturgarantin

"Pedagogiskt resursutbud" är ett samlingsbegrepp för erbjudanden från olika aktörer  - med offentliga uppdrag och resurser - att vara stöd till skolor i deras läroplansuppdrag. Aktörerna i nätverket tillhandahåller också aktiviteter inom ramen för Kulturgarantin.

Läs gärna här mer om hur Kulturgarantin fungerar för de kommunala grundskolorna på ön:

https://www.gotland.se/109700

 

I bokningsverktyget "Navet" försöker vi samla de flesta av våra aktiviteter under samma tak. Det finns en huvudbokningsansvarig på varje skola. Den personen har fått kontouppgifter som alla på skolan loggar in med. Alla kan sedan boka efter att ha registrerat sig som bokningsansvarig. 

Verktyget finns här: www.gotland.se/navet 
Lägg gärna in adressen som en "Favorit" på din dator för att hitta in där snabbare. Om du som skall boka behöver lite guidning hur du kommer igång, kan titta på vår demofilm eller läsa om de olika inloggningsstegen.

Nätverket startades under hösten 2018. Syftet är att samla vårt utbud på en gemensam plattform, så att det blir enklare att hitta de olika pedagogiska resurserna som finns att tillgå. Nätverket samordnas av oss på Kulturskolan.

Det handlar om t.ex. skolbio, musik-, teater- och dansföreställningar, Fornsalen, Konstmuseet, slöjd- dans- scenkonst- och kulturarvs­konsulenter, Fenomenalen, Fenix Ungkulturhus, Ungdomsgårdarna, Film på Gotland, biblioteken, Ungdomsmottagningen och insatser med Kulturskolans pedagoger.

Länkar till våra nyhetsbrev finns härunder. Vill du anmäla dig till att få våra brev direkt till din egen mailbox, kan du skicka ett mail till:

hans-ake.norrby@gotland.se

Våra nyhetsbrev