Kontakt

Patientnämnden
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498 - 26 80 62
Telefontid: Varje helgfri vardag, klockan 8.00 - 12.00
E-post: registrator-pan@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patientnämnden

Här hittar du information om det stöd patientnämnden kan ge dig som patient eller närstående. 

Detta gör patientnämnden:  

  • Hjälper och stödjer dig som patient och närstående med klagomål på vården.
  • Bidrar till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården.
  • Tillsätter stödpersoner till patienter med tvångsvård.

Lämna synpunkter eller klagomål på vården

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan du göra både som patient och närstående.

  • Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård och behandling.
  • Du kan även kontakta patientnämnden. Vi är en opartisk instans med uppgift att hjälpa och stödja dig som vill lämna synpunkter eller klagomål på vården.

Patientnämnden kan hjälpa dig med att:

  • Framföra synpunkter och klagomål och få svar från vården.
  • Informera om dina rättigheter som patient
  • Informera om möjligheten att få ersättning genom patienskadeförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen.
  • Informera om möjligheten att vända sig till Inspektionen för vård och omsorg.


Så här gör du för att lämna synpunkter eller klagomål

Ring oss  eller kontakta oss på e-post så vägleder vi dig. Du kan också lämna röstmeddelande så ringer vi upp.

Telefon: 0498-26 80 62 
Telefontid vardagar mellan klockan 08.00-12.00. 

E-post: registrator-pan@gotland.se

Gör så här för att skicka in ditt klagomål 

I första hand, skriv till oss på 1177. 
Logga in och skriv till oss på 1177 vårdguiden och patientnämnden Gotland

I andra hand, skriv till oss via e-post och/eller fyll i vår blankett nedan och skicka den till patientnämnden med brev.