Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Parkering

Välkommen att parkera på Gotland. En av Region Gotlands uppgifter är att förbättra säkerheten på vägar, gator och torg. En annan är att öka omsättningen av parkeringsplatser.

Detta gör vi bland annat genom att se till att du som bilist följer de parkeringsregler som gäller. Därför har vi parkeringsvakter anställda som har hela Gotland som sitt arbetsområde. På privat tomtmark är det markägaren som bevakar parkeringarna, oftast med hjälp av ett vaktbolag.

Våra parkeringsvakter hjälper dig med tips och råd om var du kan hitta parkeringsplatser och att hitta bästa vägen dit.