Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Tisdagar kl. 9.30-11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Nämnden handlägger ungefär 1 200 ärenden per år. 

Varje kommun ska enligt lag ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Sedan 1 januari 2007 har Region Gotland en överförmyndarnämnd. Nämnden består av tre ledamöter med tre ersättare och väljs av regionfullmäktige.  

Överförmyndarnämnden och kansliets arbete granskas av Länsstyrelsen i Stockholm.

Överförmyndarnämndens kansli

Kansliet är överförmyndarnämndens administrativa, beredande och verkställande organisation och har som uppgift att, som företrädare för nämnden:

  • Utreda behov av godmanskap, förvaltarskap och medförmyndaruppdrag
  • Föreslå tingsrätten personer för god man- och förvaltarskap
  • Kontrollera hur gode män och förvaltare sköter sina uppdrag
  • Besluta om arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare
  • Granska föräldrars förvaltning av barns tillgångar/fast egendom
  • Granska arvskiften då omyndiga eller personer med god man eller förvaltare är arvtagare
  • Utse god man för ensamkommande barn
  • Utfärda förvaltarfrihetsbevis
Sidan uppdaterad: 10 oktober 2018
Ansvarig för sidan: Svante Boström

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?