Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öron-,näsa-, halsmottagningen

Huvuddelen av verksamheten sker på dagtid i form av diagnostisering och behandling på mottagningen.

Hit kommer du efter remiss från distriktsläkare, företagshälsovård, privatläkare, eller andra enheter.