Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på en sjuksköterska som vaccinerar mot covid-19 (Foto: RG)

Mer om hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är en politiskt styrd organisation som arbetar för Gotlands befolkning. Förvaltningen tillhör Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gotland. 

Ansvar

Förvaltningen ansvarar för all offentligt finansierad hälso- och sjukvård på Gotland, utom sjuksköterskeinsatser inom skola, hemsjukvård och särskilda boenden. 

Patienten i fokus

Hälso- och sjukvården på Gotland är processinriktad med fokus på patienternas väg genom vården. Vårt fokus är på samarbete, processer och att minska sådant som inte skapar värde för patienterna.   

Anställda

Förvaltningen har cirka 1 600 anställda medarbetare.

Målbeskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Gotland arbetar för att ge vård på lika villkor oavsett var man bor på ön. Det handlar om trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Du ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt.

Förvaltningschef

Marie Loob är förvaltningschef och hälso- och sjukvårdsdirektör.

Nämndordförande

Filip Reinhag (S) är ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

Hitta direkt