Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ögonundersökning (Foto: Mostphotos)

Välkommen till ögonmottagningen!

Till ögonmottagningen kommer patienter med kroniska ögonsjukdomar som kräver regelbunden vård som t.ex patienter med diabetes, grönstarr, gulafläcken sjukdom.

Vi utför viss kirurgi som t.ex. gråstarroperationer och polikliniska operationer.

Hos oss arbetar ögonläkare, ögonsjuksköterskor, undersköterska, ortoptist samt administrativ personal.