Kontakt

Hanna Wärff Radhe
Konsthandläggare/Kultursamordnare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

 
 
Konstförvaltande frågor:
Berit Ångman Svedjemo
Intendent offentlig konst, Gotlands Museum
Telefon: 070-627 75 74

E-post: berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Detaljer ur verket Déjà-vu av Eric Magassa. Verket finns på busstationen i Visby

Offentlig konst

Vid uppförande av offentliga byggnader eller markanläggningar avsätter Region Gotland en procent av kostnaden till offentlig konst. 

Den så kallade enprocentsregeln möjliggör inköp av nya konstverk eller konstprojekt på uppdrag som är avsedda för Region Gotlands offentliga verksamheter. Arbetet innebär att samverka i bygg- och markprojekt för att skapa intressanta konstnärligt gestaltade miljöer på Gotland. Arbetet genomförs med representanter från de aktuella projektens parter, oftast från tekniska förvaltningens projektavdelning, Gotlands Museum, konstnärsorganisationerna, enskilda konstnärer och från kulturenheten. 
 

Aktuellt

Utlysning - Intresseförfrågan gestaltningsuppdrag

Särskilt boende i Klintehamn

Region Gotland bjuder in konstnärer att anmäla intresse till Etapp1, avseende tre parallella skissuppdrag för konstprojekt till särskilt boende i Klintehamn.

I länkarna nedan finns mer information som beskriver förutsättningarna för uppdraget samt en länk till e-tjänsten för intresseanmälan. 

Fram till och med den 31 oktober klockan 24:00 tar vi emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer via e-tjänsten här.

Välkommen!