Kontakt

Hanna Wärff Radhe
Konsthandläggare/Kultursamordnare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

 
 
Konstförvaltande frågor:
Berit Ångman Svedjemo
Intendent offentlig konst, Gotlands Museum
Telefon: 070-627 75 74

E-post: berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Detaljer ur verket Déjà-vu av Eric Magassa. Verket finns på busstationen i Visby

Offentlig konst

Vid uppförande av offentliga byggnader avsätter Region Gotland en procent av byggkostnaden till offentlig konst. 

Den så kallade enprocentsregeln möjliggör inköp av nya stationära konstnärliga verk samt flyttbar konst avsedd för Region Gotlands offentliga verksamheter. Arbetet genomförs genom ett samarbete mellan tekniska förvaltningens fastighetsavdelning, Gotlands Museum, konstnärsorganisationerna, enskilda konstnärer och Kulturenheten. 
 
Verken utgör Region Gotlands Konstsamling.