Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration: Människor på och på väg till och från Gotland planterar och ordnar tillsammans med växter. Illustratör: Emma Hanquist

OECD:s territoriella granskning av Gotland

Här kan du ta del av OECD:s territoriella granskning av Gotland, i en sammanfattad rapport på svenska och som engelsk rapport. OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development var på Gotland 2021 för att genomföra den analysen.

OECD:s granskning innehåller:

  • beskrivning av Gotlands särdrag som öregion,
  • rekommendationer för att förbättra livskvaliteten för invånarna och 
  • för att använda samhällsresurser på ett mer effektivt sätt.

Rapporten är tänkt att bidra till den kontinuerliga regionala utvecklingen av Gotland. Den visar på möjligheter och behov som ö, utifrån internationella perspektiv. På så sätt kan rapporten bidra och fylla en strategisk funktion i nationella och internationella forum där det förs dialoger om Gotlands behov och möjligheter.

Material - OECD:s territoriella granskning av Gotland

OECD territoriell granskning av Gotland - svensk version

OECD:s territoriella granskning av Gotland - sammanfattning

OECD Territorial Review of Gotland, Sweden (English)

Mer om granskningen och OECD

Ta del av innehållet från lanseringskonferensen för OECD:s territoriella granskning (engelska)

Läs mer om OECD på organisationens hemsida