Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om coronaviruset

Region Gotland följer händelseutvecklingen av coronaviruset. På den här sidan har vi bland annat samlat länkar till Folkhälsomyndigheten där aktuell information finns.

Ett helt nytt virus som drabbar luftvägarna har upptäcks i Kina. Viruset, som har det formella namnet SARS-CoV-2, orsakar symtom som liknar influensa med bland annat hosta och feber.

Smittskyddsenheten Gotland följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization). 

Här finns information till dig som är vårdgivare på Gotland

Information till personer som återvänder efter vistelse i område där coronavirus sprids

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att personer som återvänt hem efter att ha varit i de områden där smitta av coronaviruset förekommer, kan leva ett normalt liv och gå till sitt arbete om man är frisk/symtomfri.

Skulle man ha eller få symtom inom 14 dagar efter hemkomsten med feber och luftvägssymtom ska man ta telefonkontakt med vården som får avgöra om provtagning ska göras.  Man ska då inte sätta sig i ett väntrum utan ta telefonkontakt via 1177 eller på annat sätt.

Sjukdomen är inte smittsam under inkubationstiden utan blir det först när man får symtom. Man tar inte prov på en person som inte har symtom.


Läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirussjukdomen covid-19

Allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom

Att klassa smittan som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen är ett steg som stärker den svenska beredskapen. Folkhälsomyndigheten bedömer att lagstiftningen behöver vara på plats om Sverige skulle få smittspridning i samhället av det nya viruset. Risken för det bedöms för närvarande som låg. Region Gotland följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

En klassning enligt smittskyddslagen gör det möjligt att vidta de förebyggande åtgärder som är relevanta för att hindra en spridning av smitta i samhället. För allmänfarlig och samhällsfarlig smitta finns möjligheter att besluta om åtgärder, som exempelvis karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden. Beroende på vilken åtgärd det gäller är det antingen smittskyddsläkaren eller Folkhälsomyndigheten som fattar beslut.
 

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du följa utvecklingen och ta del av aktuell information: www.folkhalsomyndigheten.se

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset: www.krisinformation.se