Kontakt

Anders Fagerberg, projektledare, teknikförvaltningen
Tfn: 0498-26 93 20
E-post: anders.fagerberg@gotland.se

Malin Pettersson, biträdande projektledare, teknikförvaltningen 
Tfn: 0498-26 92 31
E-post: malin.pettersson01@gotland.se

Frågor om skolverksamhet och undervisning under byggtiden besvaras av:
Per Wessman, rektor
Tfn: 0498-20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se

Till Alléskolans egen sida

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya Alléskolan i Visby

Följ med i bygget av den nya skolan. Den gamla byggnaden var i eftersatt skick och efter en omfattande förstudie beslutades att den skulle rivas och en ny uppföras på samma plats. Projektet är igång och den nya skolan väntas bli klar för inflyttning hösten 2024.

 

Den nya moderna Alléskolan blir cirka 4000 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan. Budget är beräknad till 137 miljoner kronor och det är Wisab AB som är totalentreprenörer.

Efter att bygget står klart kommer skolan med fritidshem att ha plats för två parallella klasser för varje årskurs F-6.  Skolan ska husera 350 elever och 50 medarbetare, Humlegårdsskolans elever i förskoleklass och årskurs 1 som är en del av Alléskolan kommer efter ombyggnaden också att inrymmas i den nya byggnaden.

Under byggprojektet är elever och personal evakuerade till tillfälliga lokaler på Södervärnsskolan.

Tidplan för byggprojektet

  • November 2022 – rivning av den gamla skolan
  • Februari 2023 – bottenplattan gjuts
  • Maj 2023 – tredje våningen på plats
  • Hösten 2024 - Verksamheten tar skolbyggnaden i bruk

En skola för framtidens barn och personal

Den gamla skolbyggnaden utgjordes av ett före detta militärt logement som var byggt 1940-talet i fyra plan. Utrymmena var svåra att använda för skolverksamhet och hade dålig tillgänglighet.

Den nya skolan är istället utformad för att effektivt använda den befintliga platsen. Mot sydväst har skolan nu en stor sammanhållen skolgård. Mot norr och öst är parkeringar och angöringsvägar placerade, skilt från skolgården. Skolbyggnaden är formad som en triangel med fasaden mot innergården och med ljusinsläpp till klassrummen från väster.

Nya Alléskolan Visby

I utformningen av skolgården har man försökt behålla så mycket som möjligt av de befintliga träden och övriga växtligheten.

För barn och personal som cyklar till skolan finns ett stort antal cykelparkeringar placerade vid skolgårdens infarter. Skolan kommer att ha solceller på taket och energieffektiva lösningar för uppvärmning och ventilation.

Välkommen till nya Alléskolan, en plats för framtidens barn och personal.

 

Från vänster: Stefan Nypelius, Havanna Alvermark och Clara Sätterberg i årskurs 3 på Alléskolan samt Karl-Johan Boberg

Den 1 november 2022 drog rivningen av gamla Alléskolan i Visby igång. Här några bilder från rivningen som bevittnades av många besökare - både barn och vuxna.