Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nominerade bidrag 2021

Här kan du ta del av presentationer av alla bidrag som var nominerade till 2021 års förnyelsepris som delades ut på Förnyelsedagen 23 mars 2022.


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Stina Eliasson


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Carl Bergstrand


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Ulrica Widange


Förvaltning: Socialförvaltningen
Kontaktperson: Anna Ahlvin


Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kontaktpersoner: Lina Olsson, Sara Lidqvist, Monica Grönlund, Oskar Annas


Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontaktperson: Richard Löwenborg


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: David Ojalvo


Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kontaktperson: Marita Eliasson


Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kontaktperson: Linda Wagenius


Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontaktperson: Ulf Wallin


Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kontaktperson: Monica Grönlund


Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kontaktperson: Mia Stuhre


Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kontaktpersoner: Johanna Byrsten och Lina Olsson


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Lovisa Benneck


Förvaltning: Socialförvaltningen
Kontaktperson: Ellinor Björkman


Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kontaktperson: Cecilia Herdenstam


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Karin Gustafsson


Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kontaktperson: Daniel Eklund


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Tobias Johansson


Förvaltning: Socialförvaltningen
Kontaktperson: Camilla Eriksson


Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kontaktperson: Ellinor Landin


Förvaltning: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Kontaktperson: Carina Schüberg


Förvaltning: Socialförvaltningen
Kontaktperson: Caroline Åkerman


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Pia Andersson


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktpersoner: Eva Österlin och Anna Levin


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Anna Levin


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Anna Levin


Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson: Karin Gustafsson