Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nominerade bidrag

Här kan du läsa mer och se korta filmer om de nominerade bidragen som var med och tävlade om 2020 års priser.

Om filmerna inte spelas upp rekommenderar vi att du försöker i en annan webbläsare, till exempel Firefox, Google Chrome eller Safari.

Nominerad: Stånga fritidshem

Kontaktperson: andreas.backman@edu.gotland.se

Nominerade: Arbetsgruppen bestående av Märta Syren, Sebastian Havdelin, Jonatan Levin, Madeleine Johansson, Niklas Rane, Anna Noack, Jenny Sandberg, Frida Brunner och Nathalie Ahlstedt Mantel

Kontaktperson: nathalie.ahlstedt-mantel@gotland.se

Nominerad: Margaretha Blomgren

Kontaktperson: margaretha.blomgren@gotland.se

Nominerad: Birgit Karlsson
 
Kontaktperson: birgit.karlsson@gotland.se
 

Nominerad: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 
Kontaktperson: fredrik.hasselberg@gotland.se
 

Nominerad: Ungdomsavdelningen, Nina Tofftén, Jonathan Hägbom och Ida Funk
 
Kontaktperson: Nina.tofften@gotland.se
 

Patogenreducering av plasma med Intercept

Förbättringsområde
Att få en standardiserad produkt som dessutom är patogenreducerad.
Genomförande
Eftersom vi sedan tidigare patogenreducerar trombocyter så blev vi tillfrågade om vi ville vara med och validera patogenreducering av plasma till patient. I många länder i Europa är det krav på att all plasma till patient ska vara patogeninaktiverad. Vi tackade såklart ja till erbjudandet om att vara med och validera. För ett år sedan utfördes valideringen och alla analysresultat utföll väl. Det är nu fler blodcentraler i Sverige som är på gång att starta upp patogenreducering av plasma
Resultat
Att få en standardiserad produkt gällande volym, koagulationsfaktorer samt att den är fri från de flesta patogener.
Fortsättning
Tanken är att vi inom ett år endast ska ha patogenreducerad plasma
 
Nominerad: Blodcentralen
 
Kontaktperson: marie.stenberg@gotland.se
 

Digitala morgonmöten med röntgen på ortopeden

Förbättringsområde
Risk för smittspridning av Covid-19 om vi skulle fortsatt med att samlas i befintlig lokal på klinikens morgonmöten.
Genomförande
Då det var mycket svårt att hitta en alternativ lokal beslut om att ordna digitala morgonmöten så att vi kunde sprida ut arbetsgruppen i befintliga mindre lokaler på lasarettet. Kontakt med IT-enhet som ordnat Skypeuppkoppling och högtalare/mikrofon för ändamålet. Det mest utmanande har varit/är att få till den tekniska lösningen där man på sina respektive datorer har kunnat se röntgenbilderna där man använder dubbla skärmar. Röntgenolog ansluter 2 gånger i veckan till oss istället för att vi skall samlas i röntgens lokaler.
Resultat
Vi har trots Covidfall i arbetsgruppen (hittills) kunnat undvika en bred smittspridning av kollegiet. Detta har ju kunnat bibehålla oförändrad produktion av ortopedi på Gotland.
Fortsättning
Förbättringspotential finns avseende ljud- och bildkvalité. Tilläggsutrustning är beställd avseende detta.
 
Nominerad: Ortopeden
 
Kontaktperson: john.eliasson@gotland.se
 

Nominerad: Resursteamet
 
Kontaktperson: jane.sandberg@gotland.se
 

 
Nominerad: C4 kardiologen
 
Kontaktperson: maria.olsson02@gotland.se
 

Nominerad: Arbetsgruppen
 
Kontaktperson: peter.akesson@gotland.se

Friska brandmän

Förbättringsområde
Idag så är hanteringen av kontaminerat material, alltså smutsigt material en stor del av brandmäns vardag. Man ser en ökad risk för cancer hos brandmän i hela Sverige för kontakten av de kontaminerade materialet samt det farliga jobbet som vi gör.
Genomförande
Genom detta kommande projekt som vi nu ligger i en utvecklingsfas på brandstationen i Visby, vill vi nu skapa den absolut bästa tänkbara arbetsmiljön för hanteringen av detta kontaminerat material för att kunna försöka minska risken för cancer hos oss.
Resultat
Friska brandmän, det säger det mesta för vikten i hur viktigt detta är för alla oss som jobbar med detta vardagligen. Att sen få gå i pension och vara frisk är ett stort mål.
Fortsättning
Idag så skissar vi och planerar för fullt, det viktiga jobbet börjar nu! Dialoger med våran fastighetsförvaltning är igång och väntar på dem första mötena med dem för att diskutera hur vi kan göra för att Brandmännen arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt.
 

Nominerad: Räddningstjänsten Gotland

Kontaktperson: Jonny.tovik@gotland.se

Nominerad: Pernilla Mellin

Kontaktperson: pernilla.mellin@gotland.se

Nominerad: Tina M Larsson, Idun Eikenes, Camilla Söderlind
 
Kontaktperson: kristina.larsson02@edu.gotland.se
 
Nominerad: Lisa Tunegård
 
Kontaktperson: lisa.tunegard@gotland.se
 

Nominerad: Mattias Ahlgren, Jenelle Holpers

Kontaktperson: mattias.ahlgren@gotland.se
 

Nominerade: Lin Mandelberg Skolsköterska Wisby gymnasiet, Eva Lindvall Samordnare Minimaria, Olov Nordvall Strateg Region Gotland, Malin Thilander Polisen Gotland, Moa Söderström Polisen Gotland, Maria Bränström Minimaria behandlare, Charlotta Karlèn lärare Wisbygymnasiet, Anna Dahlström Länsstyrelsen Gotland, Hanna Söderström Behandlare BUP

Kontaktperson: hanna.soderstrom@gotland.se och malin.thilander@polisen.se
 

Nominerad: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
 
Kontaktperson: anna-lena.pettersson@gotland.se
 

Nominerad: Marina Lorentzon, Eva Likander, Maria Lundby, Angelika Lindstedt
 
Kontaktperson: marina.lorentzon@gotland.se
 

Nominerad: Film på Gotland, Södervärnsskolan, Romaskolan och digital äldreomsorg
 
Kontaktperson: sandra.froberg@gotland.se