Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Carina Nilsson
Tel: 0498-26 34 93
E-post: carina.nilsson03@edu.gotland.se

Programansvarig
Maria Eriksson
Tel: 072-077 76 50
E-post: maria.eriksson@grontcentrum.se

Rektor
Luis Barnes
Tel: 073-765 83 93
E-post: luis.barnes@edu.gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Naturbruksprogrammet (NB)

Till naturbruksprogrammet ska du söka om du är intresserad av natur, djur, växter, odling, maskiner, miljö, teknik och företagande. 

Direkt efter gymnasiet kan du söka arbete som till exempel djurvårdare, lantbruksarbetare, växtodlare, djurskötare, hästskötare, maskinförare eller starta eget företag. Många av våra elever går direkt ut i arbete eller studerar vidare på högskola eller universitet.

Om utbildningen
Utbildningen bedrivs i samarbete med Gotland Grönt Centrum i Roma. Där finns ett skoljordbruk med odling, mjölk- och lammproduktion. Det finns en avdelning för sällskapsdjur, veterinärmottagning, hundstall, djurbutik, hundsim och rehab-avdelning. Den praktiska delen av hästutbildningen sker på Suderbys Gård och ridskola i Sjonhem. Hos oss är det alltid nära mellan klassrum och arbetsliv. 

Djurvård
Här kan du välja att studera mot djursjukvård eller hundsport. Utbildningen ger dig kunskaper om sällskapsdjur, djurens beteende och behov, skötsel, omvårdnad och sjukdomar. Du lär dig även att arbeta med djuren utifrån säkerhets- och djurskyddsmässiga normer. Utbildningen samverkar med försvarets träning av tjänstehundar samt med Svenska Kennelklubben. Du lär dig yrkesmässigt om hund, hundsport, träning, etologi, service, företagande och ledarskap. Under utbildningen jobbar du med skolans sällskapsdjur samt hund och katt. Du får en yrkesutgång med fördjupning inom hundens friskvård och rehabilitering. 

Hästhållning 
Utbildningen ger dig en bred kunskap om hästar. Du läser kurser med fokus på hästkunskap och skötsel av hästar och stall och får möjlighet att utvecklas inom hoppning, dressyr och körning. Du träffar olika lärare och tränare och får kunskap om hästens beteende, behov och utveckling samt arbeta professionellt med häst. Du väljer en yrkesutgång mot körning eller ridning. I år tre får du möjlighet att avlägga en yrkesexamen som hästskötare mot svenska ridsportförbundet. Verksamheten är kvalitetsmärkt via SMAK. 

Lantbruk
Utbildningen ger dig kunskaper att arbeta med lantbruksdjur, dess beteende, behov, och utveckling samt att arbeta professionellt med djuren utifrån säkerhets- och djurskyddsmässiga normer. Du lär dig om växtodling, maskinkunskap och företagande. Du väljer en yrkesutgång mot lantbruksdjur eller lantbruk teknik.  

Poängplan NB, inriktning Djurvård

Poängplan NB, inriktning Hästhållning

Poängplan NB, inriktning Lantbruk

Individuellt val

B-körkort, yrkeslicenser och företagande
Under utbildningen erbjuds du olika yrkeslicenser och du får ekonomiskt stöd att ta B-körkort. Beroende på yrkesutgång får du även hjälp med traktorkörkort, motorsågskort, D9 sällskapsdjur och hästskötarexamen via Svenska ridsportförbundet. Som elev läser du företagande och entreprenörskap och alla elever startar UF företag. Vi vet att detta bidrar till anställningsbarhet.  

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
APL omfattar minst 15 veckor på olika företag inom den gröna näringen och är en viktig del av utbildningen. Under APL får du praktisk träning och den är ett utmärkt tillfälle för dig att skapa kontakter inför det kommande arbetslivet. 

Efter gymnasiet
Från och med läsåret 2023/24 erhålls grundläggande behörighet på samtliga program. Det kan komma att påverka utbildningens omfattning och kursutbud. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är den naturliga fortsättningen för dig som vill studera på högskola, där du kan utbilda dig till exempelvis lantmästare, agronom, veterinär och hippolog. 

 

Eleverna berättar om programmet

Följ naturbruksprogrammet på Instagram