Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Det är allvar nu. Vi måste tillsammans ta vårt ansvar. Skärpta allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas på Gotland.

Skärpta allmänna nationella råd och föreskrifter om covid-19 på Gotland

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om allmänna nationella råd och föreskrifter för alla som bor och vistas i Sverige. Vi uppdaterar våra råd kontinuerligt.
Bakgrunden är fortsatt kraftigt ökad smittspridning och ökad belastning på sjukvården. De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion.
 • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
 • Undvik nya nära kontakter och umgås endast i mindre krets
 • Umgås enbart med personer du normalt träffar i hushållet eller närstående utanför hushållet. Undvik att träffas i mindre utrymmen och var helst utomhus.

Läs om nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer under Råd och restriktioner och undersidorna som handlar om sociala situationer, att handla, resa och äta ute.

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Särskilt viktigt är det att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Det kan handla om att sätta upp information, markera avstånd på golv, möblera för att undvika trängsel, ha digitala möten, säkerställa att möjligheter till god handhygien finns, minimera antalet personer i främst trånga utrymmen samt anpassa öppettider.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är viktigt att man söker vård om man har behov av det och att man kommer på de besök man har blivit kallad till. 

Information in English:

 • Maintain good hand hygiene.
 • Avoid close contact with people other than those you live with.
 • Keep your distance from others and avoid indoor environments and crowded places. 
 • Work from home as often as possible.
 • Travel in the safest way possible to avoid infection. 
 • Conduct sports and leisure activities in a way that minimizes the risk of infection.
 • Be careful when visiting people who are aged 70+ or belong to an at-risk group.
 • Stay at home if you have symptoms.

More information in English

Länkar

Hitta direkt